Marita’s blog: Relatie met de tijd

Zoals elk leven met geboorte start, zo eindigt elk leven met het overlijden. Het één vieren we in vreugde terwijl het ander meer beladen is en omringd met angst en verdriet. Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, is mij onlangs ook overkomen. In onze situatie was er tijd voorafgaand aan het afscheid. Die […]

Marita’s blog: “Ach, zo is ze nu eenmaal, we zijn allemaal anders…”

In de vele gesprekken die ik in zorgorganisaties mag voeren, hoor ik deze uitspraak vaak. ‘Ach, zo is ze nu eenmaal.’ De vraag die hieraan voorafging was dan of de medewerkers vriendelijk zijn en een betrokken, respectvolle bejegening laten zien. In de reactie klinkt bijna een vanzelfsprekendheid door. Alsof je vriendelijkheid niet van iedereen zou […]

Marita’s blog: Quality time

Ik las een nieuwsbrief van het ministerie van VWS en klikte op een link met de titel ‘eenzaamheid in wijken en buurten’. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar eenzaamheid is zo’n onderwerp dat me altijd raakt. Ik zie in gedachten oudere, alleenstaande vrouwen voor me. Maar klopt dat? De interactieve kaart van […]