Marita’s blogs

Marita’s Blog: Professionele zorg + informele zorg = mensgerichte zorg

Informele zorg of naastenparticipatie is het terrein waarin de rollen van naasten, families, en professionele zorgverleners zich vermengen. Onze maatschappij ondergaat een verschuiving in haar benadering van zorg. Hoewel veel mensen nog steunen op het idee van de overheid als hoofdverantwoordelijke voor de zorg, groeit het besef dat zorg een gedeelde verantwoordelijkheid is. Deze verandering […]

Marita’s Blog – Doel of Middel?

Doel of middel? Waarschijnlijk is het je niet ontgaan dat wij superblij zijn met de erkenning die ISQua aan Planetree heeft toegekend voor de normen die wij gebruiken! Deze normen hanteren wij bij de coaching en begeleiding van zorgorganisaties, maar vormen ook het kader bij onze Mensgerichte Zorg Certificering. Een enorm belangrijk instrument dus. Wij […]

Excellente mensgerichte zorg…?!

In 2010 ben ik vol overtuiging bij Planetree gaan werken. Vol overtuiging, omdat ik niet allen wilde weten wat excellente mensgerichte zorg is, maar vooral ook hoe je het voor elkaar krijgt. Daar wilde ik mij met hart en ziel voor inspannen. In de afgelopen 14 jaar is veel gebeurd. We hebben veel geleerd over […]

Marita’s blog: Waardering uit het hart!

Waardering uit het hart

Waardering uit het hart  Zeker, waardering is een essentieel onderdeel van elke samenleving, zowel in persoonlijke relaties als op professioneel vlak. Het tonen van oprechte waardering voor mensen om je heen is niet alleen een teken van erkenning, maar het vormt ook de kern van een gezonde en productieve relatie.  Het erkennen van goede prestaties […]

Flow!

Ken je dat gevoel dat alles wat je doet bijna vanzelf lijkt te gaan en je er veel plezier aan beleeft? Deze staat wordt ook wel flow genoemd.Wanneer je in flow presteert is er een evenwicht tussen de mate waarin iets een uitdaging voor je is en de vaardigheden die je hebt. Wanneer dit evenwicht […]

Marita’s blog: Zonder verbinding geen verandering

Zonder verbinding geen verandering Ik ben vrijwilliger bij een grote vrijwilligersorganisatie in Nederland. Ook deze organisatie ervaart dat het uitdagend is vrijwilligers te vinden en te behouden. In hun nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt richting gegeven aan hoe deze uitdaging aangevlogen zal worden. Voor de toelichting op het plan is een webinar georganiseerd en volgt een roadshow. […]

Op naar het gesprek op de camping

Op naar het gesprek op de camping Op 4 juli heeft minister Helder het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gepresenteerd. Technologie en geclusterde woonvormen moeten ertoe gaan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundigen gaan niet of minder op de fiets naar hun cliënten toe, maar gaan via beeldbellen […]

Marita’s Blog

Lieve…, Ik weet dat vele ervan gruwen en dat het commercieel uitgenut wordt, maar ik vind het altijd een feest om lieve berichtjes te sturen naar mensen die me dierbaar zijn. Oh, ik weet ook dat het niet nodig is om daarvoor tot Valentijnsdag te wachten, maar het overkomt mij toch ook wel dat niet […]

Marita’s blog: Relatie met de tijd

Zoals elk leven met geboorte start, zo eindigt elk leven met het overlijden. Het één vieren we in vreugde terwijl het ander meer beladen is en omringd met angst en verdriet. Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, is mij onlangs ook overkomen. In onze situatie was er tijd voorafgaand aan het afscheid. Die […]

Marita’s blog: “Ach, zo is ze nu eenmaal, we zijn allemaal anders…”

In de vele gesprekken die ik in zorgorganisaties mag voeren, hoor ik deze uitspraak vaak. ‘Ach, zo is ze nu eenmaal.’ De vraag die hieraan voorafging was dan of de medewerkers vriendelijk zijn en een betrokken, respectvolle bejegening laten zien. In de reactie klinkt bijna een vanzelfsprekendheid door. Alsof je vriendelijkheid niet van iedereen zou […]

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan