Marita’s Blog: Borging van Inzichten na een Escaperoom Training: Een Gids voor meer Succes

Marita’s Blog: Borging van Inzichten na een Escaperoom Training: Een Gids voor meer Succes

Marita’s Blog:
Borging van Inzichten na een Escaperoom Training: Een Gids voor meer Succes

Het organiseren van een escaperoom training is een waardevolle investering voor elke organisatie die streeft naar verbetering en soms (zorg)innovatie. Een doordachte aanpak is essentieel om ervoor te zorgen dat de inzichten en ideeën die tijdens deze trainingen worden opgedaan ook daadwerkelijk worden geïntegreerd in het dagelijkse werk. Hieronder volgen enkele belangrijke stappen voor het borgen van de opgedane inzichten na een escaperoom training.

1. Goede Voorbereiding
Een succesvolle training begint met een grondige voorbereiding. Het is belangrijk dat de training aansluit op de specifieke situatie binnen jouw organisatie. Dit betekent dat de taal en de voorbeelden die in de training worden gebruikt, herkenbaar en relevant moeten zijn voor de medewerkers. Door de training te verbinden met lopende projecten, zoals het verbeteren van zorg door middel van technologie, wordt duidelijk dat de escaperoom geen op zichzelf staand evenement is, maar onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

2. Betrokken Leidinggevenden
Als leidinggevende is het cruciaal om te weten wat je collega’s tijdens de training zullen ervaren. De beste manier om dit te doen, is door zelf deel te nemen aan de training, bij voorkeur in de eerste groep. Dit geeft niet alleen inzicht in de inhoud en methoden van de training, maar laat ook zien dat je betrokken bent en waarde hecht aan de leerervaring van je team.

3. Actieve Ondersteuning
Voordat je collega’s aan de training deelnemen, wens je hun een fijne ervaring en toon je interesse in hun beleving na afloop. Vraag hoe de training was en welke ideeën en inzichten zij hebben opgedaan. Deze feedbackmomenten zijn niet alleen waardevol voor het bieden van ondersteuning waar nodig, maar ook om direct over de inspirerende ideeën te horen die tijdens de training zijn ontstaan en te faciliteren dat deze ideeën van willen naar doen gebracht worden. Zo ondersteun je de daadwerkelijke verbeteringen in het dagelijkse werk.

4. Blijf het Onderwerp Bespreken
Veranderingen worden ondersteund door erover te blijven praten, te reflecteren en successen te vieren totdat de nieuwe werkwijzen vanzelfsprekend zijn geworden. Zet het onderwerp daarom regelmatig op de teamagenda en moedig open discussie en reflectie aan. Dit helpt om de inzichten te verankeren in de dagelijkse praktijk en om voortdurende verbetering te stimuleren.

5. Integratie in Cliënt Overleggen
Bij het verbeteren van bijvoorbeeld de inzet van technologie in de zorg, is het helpend dat dit een vast onderwerp wordt in bijvoorbeeld cliënt overleggen, zoals zorgplanbesprekingen en/of multidisciplinaire overleggen. Betrek de cliënten en hun naasten bij deze gesprekken om ervoor te zorgen dat de inzet van de technologie daadwerkelijk aansluit bij de behoeften, wensen en vaardigheden van de cliënten en hun naasten. Naasten kunnen hier vaak een ondersteunende rol in vervullen, zodat de collega’s uit de zorg dat niet hoeven te doen.

6. Evalueren van de Werking en Vieren
Tot slot is het essentieel om de effectiviteit van de escaperoom training te evalueren. Start met een nulmeting om de beginsituatie vast te leggen en meet vervolgens regelmatig de effecten van de training. Dit maakt successen zichtbaar en geeft inzicht in de gebieden waar bijsturing nodig is. Het zichtbaar maken van succes werkt enorm motiverend voor alle betrokkenen, dus vier volop je succes!

Conclusie:
Door een goede voorbereiding, actieve betrokkenheid van leidinggevenden, voortdurende ondersteuning en regelmatige evaluatie, kunnen de inzichten uit een escaperoom training effectief worden geborgd en omgezet in blijvende verbeteringen binnen de organisatie. Op deze manier wordt de escaperoom training een krachtig instrument voor groei en innovatie, met tastbare resultaten in het dagelijkse werk.

Recent is er een leuk artikel verschenen in ICT&Health ‘Escaperooms versnellen adoptie van de zorgtechnologie’ van René Luigies naar aanleiding van de kennismaking van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn & Sport met de escaperooms Romy & Harm.

Nieuwsgierig naar onze Escape rooms? Neem een kijkje op onze website.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan