Effectief betrekken Informele Zorg

Effectief betrekken Informele Zorg

De zorg wordt geconfronteerd met toenemende druk op de zorg als gevolg van een dubbele vergrijzing. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, moet betrokkenheid van naasten en vrijwilligers substantieel vergroot worden.

Dit vraagt om een nieuwe vorm van partnerschap met naasten en vrijwilligers. Een verandering die grote impact heeft op beleid, werkprocessen en ons dagdagelijks handelen. Vanuit 45 jaar internationale kennis en ervaring weten we vanuit Planetree hoe we de samenwerking tussen cliënten, naasten en medewerkers kunnen vormgeven. Informele Zorg is namelijk een kernelement van mensgerichte zorg. Een optimale samenwerking tussen naasten, vrijwilligers en professionele zorgverleners, in samenspraak met de cliënt, maakt zorg en welzijn beter en vergroot herstel.

Met ons programma & traininingen Effectief betrekken Informele Zorg ondersteunen we organisaties bij deze opgave.

We bieden deze tweedaagse training zowel incompany aan als op basis van inschrijving. Op de volgende dagen vindt de open training centraal in het land plaats:

training 1: 10 juni + 25 juni 2024
training 2: 10 september + 23 september 2024
training 3: 25 november + 9 december 2024 

Het programma:

Nieuwe manieren van werken vragen om beleid, processen en vaardigheden om medewerkers te ondersteunen bij het vormgeven van de veranderingen. Het programma Effectief betrekken Informele Zorg bestaat om die reden uit twee onderdelen:

 • Advies en begeleiding met betrekking tot aanpassingen in de systemen van de organisatie.
 • Training voor medewerkers.

Wat gaan we doen?

 • Analyse: onderzoek naar huidige manier van werken en in kaart brengen van beleid/
  processen die invloed hebben op informelezorg.
 • Herontwerp: waar nodig herontwerp van beleid en processen d.m.v. Design Thinking.
 • Implementeren: bijscholing medewerkers/behandelaren en vrijwilligers en een
  tweedaagse training informele zorg voor een groep medewerkers die dit verder uitdragen.
 • Evalueren: een nulmeting (kan in de vorm van focusgroepen) voorafgaand aan
  programma en minimaal 6 maanden na volledige implementatie.
 • Borgen: verankering in de (organisatie) visie op zorg en daarmee samenhangend
  verwachtingen die de organisatie stelt aan medewerkers, vrijwilligers en behandelaren.

Heb je interesse? laat het ons weten!

Wil je meer weten over ons programma en onze training Effectief betrekken Informele zorg en de mogelijkheden voor jou & jouw organisatie, neem dan even contact met ons op! We gaan graag met je in gesprek. Stuur een mail naar info@planetree.nl.

Maak kennis met onze actuele diensten & programma's:

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan