De best mogelijke mensgerichte zorg

Iedereen verdient mensgerichte zorg; zorg die naast ziekte of beperking ook rekening houdt met iemands geestelijke, sociale en emotionele behoeften.
Zorg die draait om levenskwaliteit van onze cliënten en hun naasten en om professionele kwaliteit van medewerkers en vrijwilligers in een organisatie.
De praktijk daagt ons echter met allerlei belemmeringen continu uit om mensgerichte zorg ook echt voor elkaar te krijgen.

Wil je ook graag integraal en op een structurele manier mensgerichte zorg bieden?
Planetree zet organisaties structureel in beweging om mensgerichte zorg te realiseren.

Samen ambities in mensgerichte zorg waarmaken

Planetree heeft een integrale visie op mensgerichte zorg, waar patiënt, naasten en medewerkers centraal staan.
Deze visie komt terug in het Planetree model dat de basis vormt van de ondersteuning van Planetree aan zorgorganisaties.
Planetree helpt mensgerichte zorg in alle lagen van de organisatie te realiseren en echt merkbaar te maken.

null

Planetree visie

Planetree staat voor
een integrale visie op mensgerichte zorg.

Planetree Visie

Deze visie bestaat uit 3 aandachtsgebieden: betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie. Deze zijn terug te vinden in het Planetree model.
Alle drie aandachtsgebieden zijn belangrijk en versterken elkaar. Het is een samenspel tussen cliënten, hun naasten en medewerkers. Succesvolle organisaties werken hier daarom in samenhang aan; we noemen ons model daarom integraal.

null

Wat we doen

Samen met jou mensgerichte zorg op een gestructureerde en integrale manier in jouw organisatie integreren.

Wat we doen

Op basis van het Planetree model gaat Planetree aan de slag.
Wij dagen uit, houden spiegels voor, inspireren, trainen, coachen en adviseren met één doel: samen ervoor te zorgen dat de hele organisatie klaar is voor mensgerichte zorg en om mensgerichte zorg merkbaar kan maken. Niet alleen voor vandaag maar continu, ongeacht wat op ons pad komt.

null

Planetree certificering

Het Planetree label is er voor zorginstellingen die voldoen aan specifieke criteria voor erkende excellente mensgerichte zorg.

Planetree Certificering

Organisaties kunnen ervoor kiezen om Planetree gecertificeerd te worden. Aan 51 mensgerichte zorg criteria moet worden voldaan om het internationale label voor erkende excellente mensgerichte zorg te krijgen.
.
.
.
.

null

Netwerk

Het internationale netwerk stimuleert elkaar continu tot verdere innovatie van mensgerichte zorg.

Netwerk

Internationaal zijn ruim 800 organisaties aangesloten als deelnemer van het Planetree-netwerk. Dit netwerk heeft als gezamenlijk doel om elkaar te steunen om mensgerichte zorg steeds verder te blijven ontwikkelen en te innoveren.
.
.
.
.

Deelnemers over Planetree

“Planetree heeft het ziekenhuis veranderd. Het ziekenhuis is een plaats waar mensen graag werken en patiënten met zorg worden omringd. Van ziekenhuis naar ziekenthuis.”Flevoziekenhuis

“Waar kwaliteitsinstrumenten als HKZ en ISO zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens, zowel cliënt als medewerker en stelt daarbij een gezonde organisatie als randvoorwaarde.”Vilente

“Wij laten ons iedere dag weer inspireren door wat cliënten nodig hebben en wensen. Planetree stelt ons in staat om met mensgerichte zorg bij die wensen en behoeften aan te sluiten.”Groenhuysen

“Alle medewerkers in het ziekenhuis volgden een Planetree ervaringstraining. Deze trainingen worden gegeven door collega’s die speciaal daarvoor zijn opgeleid.”Spaarne Gasthuis

Planetree nieuws en inspiratie
 

Planetaal Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van mensgerichte zorg en Planetree activiteiten door je nu in te schrijven voor onze nieuwsbrief ‘Planetaal’. 

 

Lees meer

 

Inspiratie en voorbeelden


Ben je op zoek naar inspiratie, goede voorbeelden van mensgerichte zorg of informatie over bepaalde thema’s? Neem dan een kijkje in onze bibliotheek.

.

Lees meer

Deelnemers

Op dit moment zijn in Nederland 25 zorgorganisaties aangesloten bij Planetree:
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingslocaties, thuiszorgorganisaties, gezondheidscentra,
ggz instellingen, revalidatiecentra en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.