Bestuur

Stichting Planetree kent een bestuur en een deelnemersraad.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren en de gezondheid van de stichting en het netwerk; zij houdt toezicht, adviseert de directie en ondersteunt waar mogelijk.

De deelnemersraad bestaat uit bestuurders van alle Planetree-zorgorganisaties. De deelnemersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de stichting. De deelnemersraad kiest uit haar midden leden van het stichtingsbestuur.

Het bestuur en deelnemersraad bepalen zo samen met het Planetree Team de koers van de stichting.

Actueel bestuur

  • Joep Verbugt, voorzitter, tevens voorzitter RvB GGzE
  • Marjolein de Jong, secretaris-penningmeester, tevens voorzitter RvB Groenhuysen
  • Henriette Bertels, lid, tevens voorzitter RvB Cardia
  • Jaap Wielaart, lid en voorzitter deelnemersraad, tevens voorzitter RvB WVO Zorg
  • Pim Steerneman, lid tevens voorzitter RvB Sevagram
  • Michiel van Roozendaal, lid tevens voorzitter RvB Rivas Zorggroep
  • Susan Frampton, lid tevens president Planetree Internationaal