Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

In de GGZ-zorg zijn niet de regels, protocollen of ‘zo doen we het nou eenmaal’ het belangrijkste, maar de mensen. Wat is voor hen van betekenis? Wat geeft hen mentale veerkracht en vooruitgang? En wat voor de medewerkers? Dat is soms een hele uitdaging, met veranderende opvattingen over drang en dwang, de roep om effectievere (jeugd)zorg in de GGZ en de positie van mensen met een psychische stoornis en hun maatschappelijke participatie. Planetree helpt GGZ-organisaties daarbij.

Dat doen we door samen betere zorg en leuker werk te bewerkstelligen, vanuit een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en vanuit de visie dat alle mensen in kwetsbare situaties, zoals mensen met een psychische stoornis, recht hebben op vakmanschap, veiligheid, liefde en onze volle aandacht. Daarnaast hebben zij meer behoeften, zoals sociale, geestelijke en emotionele steun voor zichzelf en hun naasten die een belangrijke rol in de zorg hebben. Zorgverleners hebben regie over hun werk zodat zij de mensen die zij begeleiden zo lang mogelijk die regie over hun eigen zorg, leven en welzijn kunnen laten houden of terug laten krijgen. Iedereen is daarbij zorgverlener ook wanneer je niet rechtstreeks met cliënten te maken hebt. Ben je benieuwd wat Planetree daarin, naast een inspirerende visie en interessant netwerk, concreet voor jouw organisatie kan betekenen? Hier vind je een greep uit onze lijst met diensten.

Planetree helpt je organisatie bij het creëren van een organisatiecultuur waarin continu leren en ontwikkelen – in partnerschap tussen de cliënt, naasten en zorgprofessional – de norm is. Praktisch, resultaatgericht én versneld.

In Nederland zien we bij het werken met Planetree een gemiddelde stijging in waardering voor de organisatie door medewerkers van zo’n 11,1% (gecertificeerde Planetree organisatie ten opzichte van starters). Ook cliënten laten een gemiddelde groei in waardering zien van 9,8%.*

(gemiddelde stijging uit de resultaten van alle tot en met 2020 door Planetree gehouden focusgroepen bij elkaar opgeteld)

Wat zegt de wetenschap?

In 2017 heeft het National Academy of Medicine (NAM) een paper gepubliceerd met de vraag ‘Leidt mensgerichte zorg tot betere zorg?’ Onder leiding van Planetree onderzochten wetenschappers van universiteiten als Harvard en Yale het effect van mensgerichte zorg. Het resultaat van het onderzoek omvat een raamwerk ter ondersteuning van de implementatie van mensgerichte zorg. De Planetree aanpak is gebaseerd op dit wetenschappelijk onderzoek, dat aantoont dat het leidt tot een betere cultuur, betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten

Publicaties, zoals in het British Medical Journal, bewijzen dat de aanpak van Planetree leidt tot betere uitkomsten.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan