Certificering

ISQua Erkenning

Planetree’s standaarden van de Mensgerichte Zorg Certificering zijn erkent door de International Society for Quality in Health Care’s External Evaluation Association (ISQua EEA).

ISQua EEA erkent externe evaluatieorganisaties in de gezondheidszorg, in het sociale domein en norm ontwikkelende instanties over de hele wereld.

Deze erkenning valideert dat de normen van Planetree zijn ontwikkeld in overeenstemming met internationale best practices, rekening houden met evidence-based richtlijnen, wettelijke vereisten, kennis van experts en betrokkenheid van de eindgebruikers.

Certificering

Samen met zorgorganisaties over de hele wereld zet Planetree zich in voor excellente mensgerichte zorg. Met ons ontwikkelmodel bieden we een bewezen proces dat leidt tot betere zorg, betere resultaten en een organisatiecultuur die erop is gericht patiënten/cliënten en hun naasten op de eerste plaats te zetten.

Mensgerichte zorg

Organisaties die de Mensgerichte Zorg Certificering hebben verdiend, tonen aan dat zij een organisatiecultuur creëren waarin patiënten/cliënten, naasten, medewerkers en de gemeenschap actief betrokken worden om de algehele gezondheid en het welzijn te verbeteren. Ons wetenschappelijk onderbouwde programma biedt een gestructureerde manier om die cultuurverandering in de organisatie te ondersteunen.

Hoe doe je dat? Drie basispijlers:

Purpose

Verenig je organisatie rond een gedeelde missie. Geef al je medewerkers de mogelijkheden en verantwoordelijkheden om de zorg voor en met patiënten/cliënten persoonlijk te maken, door continuïteit, consistentie, verantwoordelijkheid en partnerschap met elke patiënt/cliënt en zijn of haar naasten te bevorderen.

Proces

Maak mensgerichte zorg consequent, haalbaar en herhaalbaar. Ontwikkel een complete en gestandaardiseerde aanpak om patiënten/cliënten en hun naasten te betrekken bij alle aspecten van de zorg.

Praktijk

Zet mensgerichte doelen om in daden. Betrek medewerkers, patiënten/cliënten en naasten bij het ontwerp, de implementatie en de communicatie van de verbeteringsinspanningen van je organisatie. Beoordeel en prioriteer daarbij consequent de organisatiestrategieën.

Pim over Planetree

“Het goede van de aanpak van Planetree is; je kan het framework zelf invullen. De 2.800 mensen in onze organisatie maken met elkaar Planetree. […] De eerste locatie die opging voor wat toen nog een Planetree label (red: Planetree Mensgerichte Zorg Certificering) heette, was locatie Valkenheim. Klinkt misschien niet aardig, maar of we dat label zouden halen interesseerde me toen veel minder dan de weg er naartoe. Dan zie je dat het werkt. Valkenheim ging op vrijwillige basis als eerste aan de slag en daarna volgden veel meer locaties, wanneer ze er zelf klaar voor waren. Je zag vervolgens over de hele linie het ziekteverzuim dalen en belangrijker nog: de cliënt- en medewerkerstevredenheid stegen!”

– Pim Steerneman, Bestuurder Sevagram

De wetenschappelijke achtergrond

Lees de volledige uitleg van het raamwerk van de National Academy of Medicine voor het creëren van een mensgerichte organisatiecultuur van actieve betrokkenheid.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan