Jeugdzorg

Jeugdzorg

Om later evenwichtige volwassenen te worden en volwaardig kunnen mee te doen in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen en jongeren veilig opgroeien. Het lukt ouders niet altijd om deze verantwoordelijkheid helemaal zelf in te vullen. Jeugdzorg kan in deze situaties gezinnen ondersteunen of in uitzonderlijke situaties de rol overnemen. Planetree kan Jeugdzorgorganisaties daarbij helpen. Ben je benieuwd wat we, naast een inspirerende visie en interessant netwerk, concreet voor jouw organisatie kunnen betekenen? Hier vind je een greep uit onze lijst met diensten.

De sector jeugdzorg kampt met verschillende uitdagingen sinds de overgang naar gemeenten. Dit komt professionals die in deze sector werken niet ten goede. Hoe bied je optimale zorg voor jeugdigen en gezinnen wanneer de randvoorwaarden niet goed geregeld zijn? Jeugdzorgorganisatie kampen met te krappe budgetten bij een groeiende behoefte en verzwaring van de zorgvraag.

Planetree biedt ondersteuning bij het centraal blijven stellen van het kind en/of gezin juist wanneer organisatorische belemmeringen frustreren. In de jeugdzorg is het samenwerken met andere maatschappelijke organisaties belangrijk. De Planetree visie op zorg biedt daarbij een verbindend element waarin professionals elkaar altijd zullen vinden.

Wat zegt de wetenschap?

In 2017 heeft het National Academy of Medicine (NAM) een paper gepubliceerd met de vraag ‘Leidt mensgerichte zorg tot betere zorg?’ Onder leiding van Planetree onderzochten wetenschappers van universiteiten als Harvard en Yale het effect van mensgerichte zorg. Het resultaat van het onderzoek omvat een raamwerk ter ondersteuning van de implementatie van mensgerichte zorg. De Planetree aanpak is gebaseerd op dit wetenschappelijk onderzoek, dat aantoont dat het leidt tot een betere cultuur, betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten

Publicaties, zoals in het British Medical Journal, bewijzen dat de aanpak van Planetree leidt tot betere uitkomsten.

In Nederland zien we een gemiddelde stijging in waardering voor de organisatie door medewerkers van ruim 11% (gecertificeerde Planetree organisatie ten opzichte van starters). Ook patiënten laten een gemiddelde groei in waardering zien van bijna 10%.*

*(gemiddelde stijging uit de resultaten van alle tot en met 2020 door Planetree gehouden focusgroepen bij elkaar opgeteld)

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan