Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)

Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)

Onze bevolking bestaat uit een groeiende groep oudere mensen. Vaak nog lang vitaal en zelfredzaam, maar vaak ook afhankelijk van een vorm van zorg. De zorg voor al die mensen van goede kwaliteit en betaalbaar houden, dát is de grote uitdaging in de VVT. Zeker met de druk op de arbeidsmarkt en de verschuiving naar meer ZZP-ers. Zorgtechnologie, samenwerking en actieve betrokkenheid van naasten kunnen de kwaliteit van zorg doen stijgen en tegelijk de kosten drukken. Hoe we dat doen? Voor een concrete indruk vind je hier een greep uit onze lijst met diensten.

Planetree helpt VVT-organisaties door samen betere zorg en leuker werk te bewerkstelligen. Dit doet zij vanuit een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en vanuit de visie dat alle mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring recht hebben op veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Daarnaast hebben zij meer behoeften, zoals sociale, geestelijke en emotionele steun voor zichzelf en hun naasten die een belangrijke rol in de zorg hebben. Zorgverleners hebben regie over hun werk zodat zij de mensen voor wie ze zorgen zo lang mogelijk die regie over hun eigen zorg, leven en welzijn kunnen laten houden of terug laten krijgen. Iedereen is daarbij zorgverlener ook wanneer je niet rechtstreeks met cliënten te maken hebt.

Planetree helpt je organisatie bij het creëren van een organisatiecultuur waarin continu leren en ontwikkelen – in partnerschap tussen de cliënt, naasten en zorgprofessional – de norm is. Praktisch, resultaatgericht én versneld. 

In Nederland zien we bij het werken met Planetree een gemiddelde stijging in waardering voor de organisatie door medewerkers van zo’n 11,1% (gecertificeerde Planetree organisatie ten opzichte van starters). Ook cliënten laten een gemiddelde groei in waardering zien van 9,8%.*

*(gemiddelde stijging uit de resultaten van alle tot en met 2020 door Planetree gehouden focusgroepen bij elkaar opgeteld)

Wat zegt de wetenschap?

In 2017 heeft het National Academy of Medicine (NAM) een paper gepubliceerd met de vraag ‘Leidt mensgerichte zorg tot betere zorg?’ Onder leiding van Planetree onderzochten wetenschappers van universiteiten als Harvard en Yale het effect van mensgerichte zorg. Het resultaat van het onderzoek omvat een raamwerk ter ondersteuning van de implementatie van mensgerichte zorg.

De Planetree aanpak is gebaseerd op dit wetenschappelijk onderzoek, dat aantoont dat het leidt tot een betere cultuur, betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten. Publicaties, zoals in het British Medical Journal, bewijzen dat de aanpak van Planetree leidt tot betere uitkomsten.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan