Wyneke’s blog: nothing about me without me – partnerschap in de zorg

Wyneke’s blog: nothing about me without me – partnerschap in de zorg

Sinds ik bij Planetree werk, is een van mijn mantra’s: ‘nothing about me, without me’. In het Nederlands klinkt het iets minder swingend, maar het belang van de boodschap blijft: ‘betrek mij, als het over mij gaat’. Vandaag las ik een ontzettend mooi en aangrijpend voorbeeld hiervan in de Volkskrant. Het verhaal vertelt over een baby, die bijna overleed, omdat er veel mis ging tijdens de behandeling van zijn zeldzame ziekte. Nadat een arts namens het team had gedeeld fouten te hebben gemaakt hierin, maakten zij samen met de ouders van de baby een nieuwe procedure. Om te leren van wat beter kan – en moet.

Deze arts en het team hebben – in een zeer kwetsbare situatie – het principe van diegenen actief betrekken die er direct mee te maken hebben, weten toe te passen (waarbij de ouders zo grootmoedig waren om mee te werken hieraan). Een uitgangspunt dat niet zomaar door iedereen wordt opgepakt of dat in iedere organisatiecultuur vanzelfsprekend is. Hoe vaak gebeurt het niet dat er in een situatie voor de ander wordt besloten? Dat een beslissing al is genomen en ons te binnenschiet ‘we zijn vergeten het aan de cliëntenraad voor te leggen’. Of met al onze goede bedoelingen alledaagse keuzes voor de cliënt maken, in plaats van hem of haar zelf te laten kiezen.

Ik mag zorgorganisaties ondersteunen bij het creëren van een organisatiecultuur waarbij cliënten, naasten en medewerkers actief betrokken zijn. Betrokken bij de (eigen) zorg en bij het beter maken van de organisatie. Wij gebruiken hier onder andere een kader voor dat is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek van de National Academy of Medicine. Onder andere mensen van Harvard, Yale en Planetree waren betrokken bij dit onderzoek, waar een paper uit voortvloeide.

In het paper is inzichtelijk gemaakt welke fundamentele elementen en strategische keuzes tot praktijkuitkomsten leiden, die een positieve invloed hebben op betere zorg, betere gezondheid, lagere kosten én een betere cultuur. Meer dan ooit een ontzettend belangrijk aspect in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. Zo zorgt een organisatiecultuur van actieve betrokkenheid voor meer werkplezier en personeelsbehoud.

Vandaag in de krant en tijdens mijn werk bij zorgorganisaties, zie en hoor ik de mooie resultaten van het actief betrekken van belanghebbenden. Nog afgelopen week vertelde een erg tevreden 92-jarige bewoner van een zorgorganisatie het volgende over hoe hij en zijn vrouw worden betrokken bij gesprekken over de zorg: “Dat ging over hoe het haar bevalt, hoe ze het vindt, of er iets beter kan en of er iets veranderen moet. De hele zorg wordt doorgelopen, de medicatie enzovoort.” Over hoe de medewerkers met hen omgingen zei hij: “De sfeer in huis is goed. De medewerkers, verzorgers, serveersters enzovoort zijn bijzonder prettig. Vriendelijk en prettig.”

Wil je ook toewerken naar een werksfeer waarbinnen je met alle belanghebbenden in partnerschap samenwerkt? Of wil je meer weten over het wetenschappelijke onderzoek? Neem gerust eens contact met mij op via wyneke@planetree.nl.

Door: Wyneke Oostenveld, adviseur en trainer, Planetree

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan