Wereldwijd eerste Mensgerichte Zorg Persoons-Award uitgereikt aan Jan Kremer

Wereldwijd eerste Mensgerichte Zorg Persoons-Award uitgereikt aan Jan Kremer

Den Haag, 22 maart 2019Meer dan 800 bezoekers kwamen donderdag 21 maart naar NBC in Nieuwegein voor de Planetree Conferentie ‘Ruimte voor Groei’, de grootste conferentie in Europa rondom mensgerichte zorg. Tijdens een interactief dagprogramma werd het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse zorg- en andere organisaties gaven sessies en waren te zien met hun diensten en producten op het Belevingsplein, sprekers Lucien Engelen en dr. Ben Tiggelaar inspireerden tot nadenken over veranderingen in de zorg, er was muziek en er werden awards uitgereikt voor de meest mensgerichte initiatieven en personen.

Het is de 11e keer dat Planetree deze conferentie voor mensgerichte zorg in Nederland en België organiseert. Directeur Planetree Marita Bossers-Nabben opende de dag met een nieuwtje; de Mensgerichte Zorg Persoons-Award werd wereldwijd voor het eerst uitgereikt. Met deze nieuwe Award wil Planetree mensen erkennen die niet alleen zelf mensgericht zijn, maar ook dusdanige omstandigheden creëren voor anderen, dat mensgerichte zorg groeit in belang en uitvoer. Het verheugde Planetree hem dit jaar uit te mogen reiken aan Jan Kremer, voor zijn prestaties als zorgprofessional, onderzoeker, docent en nationaal beleidsmaker en voor al het werk dat hij levert voor betere zorg, in partnerschap met de patiënt of cliënt.

Mensgerichte Zorg Certificering
Ook drie organisaties die mensgerichte zorg in hun strategie en in de praktijk op uitstekende wijze toepassen kregen erkenning. Dit waren GGzE, Sevagram en locatie De Wiek van Groenhuysen. Zij hebben afgelopen jaar succesvol het certificeringsprogramma van Planetree volbracht en ontvingen daarom de felbegeerde Mensgerichte Zorg Certificering goud.

Winnaars Awards
’s Middags werden awards uitgereikt voor bijzondere initiatieven in de zorg. Zo kreeg Groenhuysen de Planetree Innovatie Award uitgereikt voor hun initiatief de ‘AmpUgo’ ofwel ondersteun. De ondersteun klik je aan de rollator en is bedoeld om te gebruiken ter voorbereiding van het gebruik van een prothese of op momenten dat de gebruiker zijn prothese niet kan dragen, bijvoorbeeld bij het ’s nachts naar het toilet gaan. Volgens de jury een prachtige praktische toepassing om de eigen regie en onafhankelijkheid langer te behouden. In de categorie Planetree Project Award waren drie winnaars:

  • Libra Revalidatie & Audiologie met NAH-observatieklas (onderwijs en ondersteuning voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel);
  • GGzE met Tech Playground (aanbod van activiteiten op het gebied van techniek voor jongeren in de Forensische Jeugd- en Orthopsychiatrie) en;
  • Rivas Zorggroep met Anderhalfdelijnszorg; kwetsbare cliënten in de wijkverpleging (organisatie-overstijgende, multidisciplinaire zorg voor kwetsbare, thuiswonende cliënten, specifiek gericht op de behoeften van de cliënt).

Planetree Nederland
Mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Zorg zoals je het je dierbaren gunt. Stichting Planetree Nederland is een non-profit organisatie die dit mogelijk wil maken. Alles wat we doen is erop gericht dat zorg als goede zorg ervaren wordt en met plezier gegeven. Planetree inspireert, adviseert en begeleidt zorgorganisaties om dit in strategie en praktijk te realiseren én te blijven verbeteren.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan