Sevagram ontvangt certificering voor excellente mensgerichte zorg

Sevagram ontvangt certificering voor excellente mensgerichte zorg

Sevagram heeft van Planetree International de gouden certificering voor excellente mensgerichte zorg ontvangen. Deze certificering erkent de prestaties en innovaties van de organisatie in het leveren van mensgerichte zorg. Sevagram is één van de slechts 89 zorgorganisaties wereldwijd die deze prestigieuze onderscheiding hebben ontvangen!

Wat de Planetree certificering onderscheidt van andere kwaliteitskeurmerken in de gezondheidszorg, is de focus op mensgerichte zorg. Deze specifieke certificering geeft aan dat een organisatie structureel en doelgericht werkt aan het continu verbeteren van mensgerichte zorg. De criteria die daarbij horen en waaraan Sevagram heeft voldaan, hebben betrekking op een mensgerichte zorgervaring, waaronder de kwaliteit van de interacties tussen bewoners, naasten en zorgverleners, de toegang tot informatie, naastenparticipatie en de fysieke omgeving van de zorg. Daarnaast richten de criteria voor certificering zich op de manier waarop de organisatie medewerkers, cliënten en naasten ondersteunt en hen een stem geeft in de manier waarop zorg wordt geleverd. Ook hebben ze betrekking op de manier waarop Sevagram tot buiten zijn muren reikt om voor de gemeenschap te zorgen.

Tijdens een intensieve reeks van diverse bezoeken, audits en panelgesprekken wordt uitgebreid gesproken met bewoners en naasten over hun ervaringen in de praktijk. Zo is de certificering gebaseerd op zowel een theoretische als praktijkgerichte toets. De auditoren spraken in dit kader met ruim 140 cliënten/naasten en ruim 260 medewerkers.

Sevagram heeft de laatste jaren 2 grote crises gehad: Covid-19 en de waterramp in Valkenburg die meerdere Sevagram locaties direct of indirect heeft geraakt. Cliënten en naasten op de desbetreffende 19 locaties hebben zich uitermate positief geuit over de inzet en creativiteit van medewerkers, om in deze lastige tijd, zorg met aandacht te geven. Net zo’n groot compliment verdient het leiderschap van Sevagram, dat in beide crises op de 19 locaties en bij de ondersteunende diensten betrokkenheid en nabijheid heeft laten zien. Auditor Wyneke Oostenveld: “Cliënten, naasten en medewerkers spreken met passie en betrokkenheid over de zorg en het welzijn op de diverse locaties. En daar waar er uitdagingen liggen, zijn die op het vizier en worden sterk in partnerschap met cliënten(raad) en medewerkers opgepakt en aangepakt.’’

Al ruim 10 jaar omarmt Sevagram het Planetree gedachtengoed. Om aantoonbaar onderscheidend te zijn en het Mensgerichte Zorg certificaat te mogen dragen, is de lat weer hoger komen te liggen.

Pim Steerneman en Trudie Severens (Raad van Bestuur Sevagram): “Wij zijn ontzettend trots op dit mooie resultaat. Een groot compliment is hier dan ook op z’n plaats. Voor iedereen -medewerkers en vrijwilligers- voor al hun inspanningen. Dank ook aan de cliënten en familie voor hun uitgebreide input. We werken met z’n allen dagelijks aan goede en merkbare mensgerichte zorg. Ondanks corona en ondanks de waterramp. En het resultaat wordt gevoeld. Chapeau!”

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan