Marita’s blog: “Ach, zo is ze nu eenmaal, we zijn allemaal anders…”

Marita’s blog: “Ach, zo is ze nu eenmaal, we zijn allemaal anders…”

In de vele gesprekken die ik in zorgorganisaties mag voeren, hoor ik deze uitspraak vaak. ‘Ach, zo is ze nu eenmaal.’ De vraag die hieraan voorafging was dan of de medewerkers vriendelijk zijn en een betrokken, respectvolle bejegening laten zien. In de reactie klinkt bijna een vanzelfsprekendheid door. Alsof je vriendelijkheid niet van iedereen zou mogen verwachten, want ja, ‘we zijn nu eenmaal allemaal anders’. Ook over artsen hoor ik nog wel eens: ‘Als hij maar goed is’.

Natuurlijk snap ik, dat het vak van zorgprofessionals en artsen niet over rozen gaat. Integendeel. Je krijgt behoorlijk wat voor je kiezen elke dag. En natuurlijk heeft iedereen wel eens een chagrijnig moment en zijn ook cliënten en patiënten niet altijd vriendelijk. Als zorgverleners hebben we echter een verantwoordelijkheid als patiënten en cliënten in al hun onzekerheid naar ons toe komen.

Merk je dus dat je ‘kort door de bocht’ wordt, of ‘een kort lontje’ hebt dat ten koste gaat van hoe je de mensen die van je zorg afhankelijk zijn benadert, of je ervaart dat bij een van je collega’s, dan is het tijd voor werk aan de winkel! Mijn oproep in dit blog is dan ook om met elkaar de mythe van ‘zo is ze nou eenmaal’ voor eens en voor altijd te ontmaskeren. De SIRE-campagne ‘Doeslief’ kunnen we ook in de zorg met beide armen omarmen en gebruiken om meer aandacht te vestigen op het enorme belang van een liefdevolle bejegening voor het welzijn van patiënten en cliënten en hun naasten.

Naast dat het voor de cliënt en vaak ook voor jezelf prettiger is, is het ook voor het herstel en zelfs voor de organisatie als geheel beter. In de voetnoot heb ik een aantal wetenschappelijke bronnen opgenomen die de relatie aantonen tussen empathie en goede zorg en zorguitkomsten. Zorgverleners die een hoge mate van empathie laten zien, realiseren betere uitkomsten van zorg. Minder opnames in het ziekenhuis, meer medicatie- en therapietrouw en veel meer resultaten zijn aangetoond.

Nog meer goed nieuws: empathie is aan te leren! Ook dat is wetenschappelijk aangetoond. Dus wat mij betreft voor een en andermaal weg met: ‘Zo is ze nu eenmaal’. Als cliënt, maar ook als collega; laten we respectloosheid niet langer meer accepteren en een empathische bejegening omarmen.

De overname van Language of Caring door Planetree geeft ons veel nieuwe middelen die we kunnen inzetten om steeds beter te leren communiceren met compassie. Wanneer we dat laten samengaan met een hoge mate van empathie door de zorgorganisatie voor hun medewerkers, boeken we met elkaar met zekerheid succes! Het laatste is niet onbelangrijk en voor wie het van waarde acht, ook deze effecten zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Wil je meer weten over empathisch communiceren? Stuur me gerust een bericht via marita@planetree.nl.

Nog een laatste punt: waar in dit stuk zij staat kan natuurlijk ook hij gelezen worden.

 

*Rakel and Barrett et al in Patient Education and Counseling 2011. Hojat et al in Academic Medicine 2011 . Haslam in Medical Journal of Australia 2007.
**Riess H, Marci CD. The Neurobiology and Physiology of the Patient –Doctor Relationship: Measuring Empathy. Medical Encounter 2007; 21(3):38-41. Riess H, Herman, JB. Teaching the teachers: A model course for psychotherapy supervisors.Academic Psychiatry 2008; 32:259-264.
***McClelland, L. and Vogus, T. Compassion Practices and HCAHPS: Does Rewarding and Supporting Workplace Compassion Influence Patient Perceptions? Health Services Research Volume 49, Issue 5, pages 1670–1683, October 2014
****Kelley et al (2014) The Influence of the Patient-Clinician Relationship on Healthcare Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS ONE 9(4):e94207.doi-10.1371/journal.pone.0094207

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan