Marita’s Blog

Ik wil eigen regie (60%) en door mijn naasten verzorgd worden (50%) 

Het Nivel heeft, in opdracht van zorgverzekeraar CZ, onderzoek gedaan naar de oorzaak van stijgende aantallen in de aanvragen van persoonsgebonden budgetten (PGB). 

Met 60% op de eerste plaats geven cliënten aan dat het willen houden van de eigen regie de belangrijkste reden is om een PGB aan te vragen. Op de tweede plaats scoort met 50% de wens door naasten verzorgd willen worden.   

We weten natuurlijk al lang dat eigen regie een cruciale behoefte is voor mensen. Ook als we een zorgvraag hebben. Dat verzorgd worden door een naasten zo hoog scoort is eigenlijk ook geen verrassing. Voor elkaar zorgen is een diepe behoefte omdat we nu eenmaal sociale wezens zijn. Het gegeven dat we 6 mln. mantelzorgers in Nederland hebben bewijst dat we al heel erg veel voor elkaar zorgen. Het zou enorm helpen om de erkenning van het belang en de waardering voor deze zorg te vergroten.   

Cliënt en naaste kennen elkaar door en door waardoor kennis van de naaste over de cliënt groot is. Een voorbeeld: gemiddeld zorgt een partner 5 jaar voor zijn partner. Voor de zorgbehoevende partner die naar een verpleeghuis verhuist betekent dit dat gemiddeld de laatste 9 maanden van het leven daar verstrijken. Wat ik leer van deze kille, anonieme cijfers is dat we in de intramurale zorg maar een kortdurende (weliswaar intensieve) passant zijn die recht behoort te doen aan de cliënt met zijn naasten. 

Het overgrote deel van de groep cliënten die vandaag de dag verhuizen naar een verpleeghuis komen zeker niet overeen met de onderzochte groep die een PGB aanvraagt. De zorgvraag is in de meeste gevallen substantieel groter evenals de hulpvraag met betrekking tot welzijn.   

Toen Pa, mijn schoonvader, meer hulp en zorg nodig had voelde dat voor hem echt als verlies van zijn waardigheid – dit zijn zijn eigen woorden. En Ma, mijn schoonmoeder met ernstige dementie, wilde niets liever dan dat ik alle dagen van de week in het verpleeghuis was om haar te helpen en leuke dingen te doen. Ik mis hen beiden. 

Als Planetree ergens voor staat, dan is het wel eigen regie en het belang van het netwerk van cliënten en naasten te faciliteren. Niet alleen omdat dit kernelementen van mensgerichtheid zijn maar ook omdat de zorg er beter van wordt. Dit ‘’én-én’’ motiveert mij en mijn collega’s om hierbij te ondersteunen.  

Het niveau van eigen regie van cliënten maar vooral participatie van naasten kan zeker in de curatieve en intramurale zorg nog enorm verbeteren. Wij begrijpen waarom het vandaag nog niet optimaal uit de verf komt en zoeken juist de verbinding met zorgprofessionals om een volgende stap te kunnen zetten. Een stap uit het hart van de professional en niet vanuit een beleidsmatig moeten. We helpen ook bij verbeteren van ondersteunende systemen en processen in de organisatie.  

Deze onderwerpen liggen me na aan het hart omdat het zo menselijk is.  

Daarom ben ik onwijs trots op ons nieuwe programma Naastenparticipatie dat zo goed als gereed is. Graag vertel ik je er meer over. Samen een kopje koffie doen?  

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan