Internationale erkenning voor locaties Ter Reede Vondellaan, Scheldehof en Willibrord van WVO Zorg

Internationale erkenning voor locaties Ter Reede Vondellaan, Scheldehof en Willibrord van WVO Zorg

Den Haag, 08 juni 2020 –De internationale certificeringscommissie van Planetree heeft aan locaties Scheldehof en Willibrord van WVO Zorg een zilveren Mensgerichte Zorg Certificering toegekend en aan locatie Ter Reede Vondellaan een gouden. De erkenning door Planetree laat zien dat deze locaties van WVO Zorg zorg bieden, die als goede zorg ervaren wordt én met plezier wordt gegeven. De zorgorganisatie voor ouderen heeft aangetoond dat hier op alle niveaus structureel, doelgericht en in partnerschap wordt gewerkt aan continue verbetering van mensgerichte zorg.

Planetree
Iedereen verdient mensgerichte zorg; zorg zoals je die je dierbaren gunt en die, naast aandacht voor de ziekte of beperking, focust op partnerschap en op wat er echt toe doet voor cliënten, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Planetree is een non-profit organisatie die zorgorganisaties daarbij ondersteunt. De Planetreevisie sluit aan bij de visie van WVO Zorg, die uit gaat van de wensen en behoeften van cliënten en betrokkenen. Naast de ouderen zelf gaat het immers ook om de naasten, vrijwilligers, collega’s en externe partijen. Op deze manier maken zij iedere dag de moeite waard.

Volop samenwerking en partnerschap
Planetree consultant Wyneke Oostenveld: “Op alle gecertificeerde locaties wordt bijvoorbeeld gewerkt met de methode ‘Stepped Care’, een methode waardoor je de bewoners persoonlijk leert kennen en op maat kan aansluiten bij diens welzijnsbehoeften. Je ziet dat dat zijn vruchten afwerpt. Op de locaties heerst echt een grote betrokkenheid alle kanten op. Op locatie Ter Reede Vondellaan bijvoorbeeld, was de vrouw van een bewoner ziek. Zij deed altijd de was voor haar man. Dan neemt een medewerker direct het initiatief om te bellen en te zeggen dat hun zoon niet gestuurd hoeft te worden om de was te doen, maar dat zij dat wel een keertje doen. Er wordt steeds met elkaar mee gedacht. Dat zie je tussen bewoners, naasten en medewerkers en leidinggevenden en ook bij medewerkers onderling.”

Basis van wetenschappelijk onderzoek
Planetree inspireert, adviseert, traint, speelt, begeleidt en (desgewenst) certificeert zorgorganisaties om mensgerichte zorg in strategie en praktijk te realiseren én te blijven verbeteren. Organisaties die het traject van Mensgerichte Zorg Certificering aangaan, werken duurzaam aan een organisatiecultuur van continu leren, gedreven door de stem van de cliënt. Daardoor ontstaat een verbetering van kwaliteit in de hele organisatie en een stijging van de cliëntloyaliteit en medewerkersbetrokkenheid. De vijf zogenaamde ‘versnellers’ uit het certificeringsprogramma, met hun bijbehorende criteria, maken mensgerichte zorg realiseerbaar en aantoonbaar. Het programma is onlangs vernieuwd, naar aanleiding van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek waar onder andere Harvard en Yale bij waren betrokken. Om de Mensgerichte Zorg Certificering te verdienen moesten de locaties niet alleen aantonen dat aan de criteria wordt voldaan, maar werden de ervaringen over de dagelijkse praktijk uitgebreid bevraagd in vele focusgroepen met onder meer cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan