Internationale erkenning voor locatie Koudekerkseweg van WVO Zorg

Internationale erkenning voor locatie Koudekerkseweg van WVO Zorg

Internationale erkenning voor locatie Koudekerkseweg van WVO Zorg

Den Haag, 09 september 2020 –De internationale certificeringscommissie van Planetree heeft aan Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg van WVO Zorg een zilveren Mensgerichte Zorg Certificering toegekend. De erkenning door Planetree laat zien dat deze locatie zorg biedt, die als goed ervaren wordt én met plezier wordt gegeven. De zorgorganisatie voor ouderen ontving eerder al voor meer locaties de Mensgerichte Zorg Certificering en heeft aangetoond dat hier op alle niveaus structureel, doelgericht en in partnerschap wordt gewerkt aan continue verbetering van mensgerichte zorg.

Planetree
Iedereen verdient zorg zoals je die je dierbaren gunt en die, naast aandacht voor de ziekte of beperking, focust op partnerschap en op wat er echt toe doet voor cliënten, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Planetree is een non-profit organisatie die zorgorganisaties daarbij ondersteunt. De Planetreevisie sluit aan bij de visie van WVO Zorg, die uit gaat van de wensen en behoeften van cliënten en betrokkenen. Naast de cliënten zelf gaat het immers ook om de naasten, vrijwilligers, collega’s en externe partijen. Op deze manier maken zij iedere dag de moeite waard.

Samen beslissen

Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg biedt zorg aan mensen met dementie of chronische lichamelijke klachten en daarnaast bevindt zich er ook een revalidatieafdeling. Planetree assessor Wyneke Oostenveld: “De beoordeling voor de certificering vond plaats vlak nadat de locatie weer ‘open’ was gegaan voor bezoek. Iedereen die we spraken was lovend over hoe de medewerkers zich hebben ingezet toen er geen bezoek kon komen. Er waren allerlei mogelijkheden om in contact met elkaar te zijn en men gaf veel persoonlijke aandacht.”  Ook het principe Samen Beslissen krijgt hier mooi vorm. Een van de naasten van een bewoner: “Op een gegeven moment belden ze me op om te overleggen over nieuwe medicatie die ze wilden geven. Ze vertelden wat ze van plan waren en vroegen naar mijn toestemming. Dat werd echt goed uitgelegd telefonisch. Inclusief informatie over bijwerkingen en dergelijke. Ze pleegden elke week wel een telefoontje om te bespreken hoe de resultaten waren. Ik vond dat het heel goed ging.”

Basis van wetenschappelijk onderzoek
Planetree inspireert, adviseert, traint, speelt, begeleidt en (desgewenst) certificeert zorgorganisaties om mensgerichte zorg in strategie en praktijk te realiseren én te blijven verbeteren. Organisaties die het traject van Mensgerichte Zorg Certificering aangaan, werken duurzaam aan een organisatiecultuur van continu leren, gedreven door de stem van de cliënt. Daardoor ontstaat een verbetering van kwaliteit in de hele organisatie en een stijging van de cliëntloyaliteit en medewerkersbetrokkenheid. De vijf zogenaamde ‘versnellers’ uit het certificeringsprogramma, met hun bijbehorende criteria, maken mensgerichte zorg realiseerbaar en aantoonbaar. Het programma is onlangs vernieuwd, naar aanleiding van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek waar onder andere Harvard en Yale bij waren betrokken. Om de Mensgerichte Zorg Certificering te verdienen moesten de locaties niet alleen aantonen dat aan de criteria wordt voldaan, maar werden de ervaringen over de dagelijkse praktijk uitgebreid bevraagd in vele focusgroepen met onder meer cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan