Marita’s blog: ‘Computer says no’

Marita’s blog: ‘Computer says no’

Op 11 mei jl. hebben we in het Beatrix Theater te Utrecht de Mensgerichte Zorg Conferentie 2023 gevierd met honderden deelnemers. De eerste spreker was Michelle van Tongerloo die inmiddels voor haar goede werk veel aandacht krijgt. Als journalist, want dat is Michelle ook, is die aandacht heel erg mooi. En daar houdt het mooie helaas al zo goed als op.

Voor mij is Michelle een held. Niet omdat ze als (straat)arts zeer kwetsbare mensen helpt die in onze samenleving een heel hard bestaan leiden. Natuurlijk heb ik een heel groot respect voor dit werk. Maar mijn diepe buiging gaat over de manier waarop zij zich niet neerlegt bij een nee uit onze ‘systemen’, daar waar het menselijk lijden tot gevolg heeft.

Michelle legt ons uit hoe ze het eerst altijd probeert via de gezonde dialoog en hoe ze vervolgens vaak vastloopt in het systeem. Wanneer veel overleg niet werkt, schuwt Michelle niet om haar journalistieke talent in te zetten en gebruikt zij (social) media om druk op de dialoog te zetten. Niet omdat ze dat zo graag wil maar omdat deuren soms stevig dicht zitten. Vaak helpt maatschappelijke druk om de problemen op te lossen.

Is deze aanpak ideaal? Nee, natuurlijk niet, maar altijd beter dan de ‘nee’, omdat het systeem faalt. Jullie kennen vast dit filmje ‘Computer says no’, anders een aanrader.

Hoe vaak gebeurt het jou dat je vastloopt in het systeem, ‘computer says no’, bij een goede zaak? En wat doe je dan na de eerste frustratie?

Tips voor leidinggevenden:

 • Vraag je professionals wat hen remt om het werk optimaal uit te voeren. Ken de makken van je organisatie.
 • Geef professionals voldoende regelruimte om zelf keuzes (binnen duidelijke kaders) te maken.
  – Stimuleer het nemen van eigen verantwoordelijkheid en neem een enkele verkeerde beslissing op de koop toe.
 • Blijf het gesprek over de ‘ESSENTIE’ voeren en accepteer dat er meerdere wegen (methoden) zijn die naar Rome leiden.
 • Wees helder over de doelen je nastreeft.
 • Ontwikkel systemen/procedures/werkafspraken áltijd samen met cliënten én professionals. Dus niet alleen achteraf toetsen.
 

Tips voor medewerkers:

 • Sta op wanneer je vastloopt in het systeem. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties nooit de intentie hebben medewerkers te willen dwarsbomen. Dus zoek de dialoog op. Gebruik hiervoor ook contactmomenten met senior leiders die in de organisatie geboden worden.
 • Zorg dat je de kennis over je vak up to date is, hier heb je ook zelf een verantwoordelijkheid in, je bent immers een professional.
  – Blijf het gesprek over de ESSENTIE voeren en benoem alternatieve oplossingen die jij ziet met de voordelen daarvan. Laat daarbij zien dat jij ook verantwoordelijkheid voor organisatiebelangen neemt.
 • Oplossingen die niet in het belang van cliënt én medewerker én organisatie én de aarde zijn, zijn niet de beste oplossingen en daarmee niet duurzaam.
 

Er is nog veel meer op te noemen en te bedenken.

Laten we elkaar veel meer helpen om ons zorgsysteem beter te maken. Vanuit alle perspectieven en in samenwerking met elkaar. En wanneer het systeem de bocht uitvliegt, dan slaan we samen op de trom. Respect daarom voor verschillende organisaties die bijvoorbeeld bepaalde veiligheidsrapportages niet meer aanleveren omdat die de zorg niet beter maken maar wel administratieve tijgers zijn. Voer samen de dialoog over de essentie en maak het samen vervolgens goed en op een zo simpel mogelijke manier.

Laat me weten wanneer ik kan helpen.

Maak zorg beter en werk leuker.

– Marita Bossers

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan