Gouden Mensgerichte Zorg Certificering voor Thuiszorg Vilente

Gouden Mensgerichte Zorg Certificering voor Thuiszorg Vilente

De thuiszorg van Vilente heeft van Planetree International de gouden certificering voor excellente mensgerichte zorg ontvangen. Deze certificering erkent de prestaties en innovaties van de organisatie in het leveren van mensgerichte zorg. Vilente is één van de slechts 97 zorgorganisaties wereldwijd die deze prestigieuze onderscheiding hebben ontvangen en in Nederland zelfs één van de twee thuiszorgorganisaties die door Planetree gecertificeerd is.

Van zilver naar goud
Drie jaar geleden was Planetree ook bij de thuiszorg van Vilente voor de mensgerichte zorgcertificering. Toen heeft de Thuiszorg de zilveren zorgcertificering behaald en nu dus zelfs de gouden certificering. Deze erkenning is het resultaat van voortdurende verbetering en uitstekende zorgverlening. De thuiszorg van Vilente mag nu zeggen dat zij uitblinken in mensgerichte zorg.

Continu verbeteren
Wat de Planetree certificering onderscheidt van andere kwaliteitskeurmerken in de gezondheidszorg, is de focus op mensgerichte zorg. Deze specifieke certificering geeft aan dat een organisatie structureel en doelgericht werkt aan het continu verbeteren van mensgerichte zorg. De criteria die daarbij horen en waaraan de thuiszorg van Vilente heeft voldaan, hebben betrekking op een mensgerichte zorgervaring, waaronder de kwaliteit van interactie tussen zorgverleners en cliënten met daarbij ook hun naasten.

Tijdens een intensieve reeks van diverse bezoeken en panelgesprekken wordt uitgebreid gesproken met cliënten en naasten over hun ervaringen in de praktijk. Zo is de certificering gebaseerd op zowel een theoretische als praktijkgerichte toets. De auditoren spraken in dit kader met 35 cliënten/naasten en 33 medewerkers. Want de ervaringen van medewerkers zijn net zo’n belangrijk onderdeel van het onderzoek: voelen zij zich betrokken bij veranderingen, gewaardeerd en hoe wordt er voor hén gezorgd?

Wetenschappelijke onderbouwing
Deze kwalitatieve data sluiten aan bij de groeiende wetenschappelijke onderbouwing voor mensgerichte zorg en zetten het certificeringsprogramma voor mensgerichte zorg neer als een concreet kader voor het definiëren en meten van excellente mensgerichte zorg.

Vriendelijkheid en betrokkenheid vallen op
Auditor Wyneke Oostenveld van Planetree: ‘Vilente heeft veel groei laten zien. Een aantal opvallende dingen die ik kan noemen is dat cliënten ontzettend positief zijn over de vriendelijkheid en betrokkenheid, de aandacht die ze krijgen van de medewerkers. De cliënten ervaren dat ze de regie hebben en dat er een goede samenwerking is met naasten m.b.t. de zorg. Medewerkers geven aan ze zich betrokken en gezien voelen en ervaren dat ze inspraak en invloed hebben.”

Manager herstelzorg en zorg thuis Maaike Jager-Reijs is supertrots op deze prestatie van de thuiszorg: ‘Het doel was in ieder geval behoud van zilver. Maar dat het nu goud is geworden, dat is fantastisch! Dit is echt te danken aan de teams die dag in dag uit heel hard gewerkt hebben aan verbeteringen, in partnerschap met cliënten en naasten. Ook de cliëntenraad was hier actief bij betrokken. Zo mooi om de complimenten terug te lezen vanuit de focusgroepgesprekken met cliënten en naasten. Zoals:


”Wij willen de medewerkers heel graag bedanken voor de flexibele opstelling iedere dag weer en voor de vrolijkheid en goede zorg.”


”Ik kan het verschil zien. Ik heb 2 andere organisaties meegemaakt, maar deze organisatie is echt fantastisch. Zulke lieve en begripvolle mensen.”


”Als je ze een cijfer moest geven zou ik ze een 10 geven, met een griffel!”


Kijk voor meer informatie over Planetree’s Mensgerichte Zorg Certificeringsprogramma®, inclusief de criteria, de aanvraagprocedure en meer op https://www.planetree.nl/hoe-wij-helpen/certificering/.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan