Bewegen voor bewoners

Bewegen voor bewoners Een mooie aanleiding voor bewoners van de woonzorglocaties bij Groenhuysen om nog meer te bewegen met verschillende video’s van de beweegagogen die online beschikbaar worden gesteld via het intranet. Fysiotherapeuten en beweegagogen bundelen hun krachten en boden bovendien op locatie Champetter en Kroonestede balkongym aan. Er deden bijna 100 bewoners actief mee. […]

Marij’s Blog: Veerkracht in onzekere tijden

Hoe wij als mens omgaan met onze emoties, bepaalt onze gemoedstoestand, onze omgang met anderen en ons succes. Deze omgang leren wij meestal niet op school maar in het dagelijks leven. Mentale en emotionele veerkracht is een vaardigheid die we hierbij goed kunnen gebruiken en die we kunnen leren. De kerntaak van ons brein is […]