Planetree aanpak

Van willen, naar doen!

Het waarmaken van mensgerichte zorg tot in de genen van de organisatie blijkt ondanks de beste intenties vaak nog weerbarstig. Regelmatig merken we dat de beperking, aandoening of behandeling centraal wordt gesteld in plaats van de mens erachter. Planetree maakt het verschil door inspiratie, advies, trainingen en ondersteuning op maat, door het Planetree netwerk voor het delen van kennis en ervaringen en door erkenning aan de hand van de Mensgerichte Zorg Certificering. De diepgang, versnelling en samenhang van de  aanpak die Planetree samen met de zorgorganisaties hanteert is uniek. De uitdaging ligt voor elke organisatie in het werkelijk en stap voor stap in praktijk brengen. Daar helpen we graag bij!

Ondersteuning door Planetree
Al meer dan 40 jaar is Planetree partner van organisaties bij het waarmaken van mensgerichte zorg. Hierbij passen we toe wat het internationale netwerk ons heeft geleerd over duurzame verandering. In 2017 deed de National Academy of Medicine (NAM) onderzoek naar het versterken van organisatieculturen waarin actieve betrokkenheid van cliënten, naasten en medewerkers de norm is. De uitkomsten bevestigen en onderbouwen de Planetree Aanpak van implementatietraject tot een eventuele certificering. Dit zien we ook terug in de publicatie in het BMJ (British Medical Journal, oktober 2019)

 

Het implementatietraject is maatwerk. Samen ontwikkelen we een implementatieroute met verschillende programma’s, opleidingen en ontwikkeltrajecten die aan jouw organisatie worden aangepast. We gebruiken wat al goed werkt. Ondersteund door een Planetree coördinator, focusgroepen, leiderschapsondersteuning, train-de-trainer en componenten-teams (verbeterteams) gaan organisaties aan de slag. Niet alles hoeft opnieuw te worden uitgevonden. Er zijn (internationale) kennisbronnen en deskundigen beschikbaar via website, webinars, presentaties, onderzoek en bijeenkomsten. Het doel is altijd: het verbeteren en borgen van kwaliteit, cliëntervaring en medewerker engagement door te werken aan een lerende organisatie met een mensgerichte cultuur.

 

Weten wat Planetree kan betekenen voor jouw organisatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Planetree’s manier van opleiden en ontwikkelen