Planetree aanpak

Van willen, naar doen!

Het waarmaken van mensgerichte zorg tot in de genen van de organisatie blijkt vaak weerbarstig. Ondanks goede intenties wordt toch nog vaak de ziekte of behandeling centraal gesteld en niet de mens erachter. Ook ontbreekt vaak de samenhang en focus die inhoudelijk gedreven is en aansluit bij de behoeften van cliënten en zorgverleners zelf.

Verschil maak je door uitstekende uitvoering en samenhang tussen een aantrekkelijke en heldere visie, het Planetree netwerk waarin goede praktijken worden ontwikkeld en van elkaar overgenomen, steun bij het goed invoeren en erkenning voor mensgerichte zorg via het internationale Planetree Label.

 

Planetree is een fundament en inspiratiebron die laat zien hoe hartelijke zorg voor cliënten en medewerkers daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De Planetree filosofie wordt gelukkig vaak gezien als gezond verstand. Tegelijkertijd is de diepgang, versnelling en samenhang van Planetree uniek. De uitdaging ligt dus in het werkelijk in praktijk brengen ondanks hardnekkige bestaande mechanismen.

Ondersteuning door Stichting Planetree Nederland
Jarenlange ervaring en deskundigheid maken Stichting Planetree Nederland een uitstekende partner  om mensgerichte zorg waar te maken. Hierbij passen we toe wat het internationale netwerk ons heeft geleerd over duurzame verandering. Dit uit zich in maatwerk advies en training over het implementatie-traject met onder meer een Planetree coördinator, focusgroepen, leiderschapsondersteuning, train de trainer en resultaatgerichte componenten-teams. Niet alles hoeft door iedereen opnieuw te worden uitgevonden. Er zijn (internationale) kennisbronnen en mensen beschikbaar via website, webinars, presentaties, onderzoek en bijeenkomsten.

Samen ontwikkelen we een samenhangende implementatie-route met verschillende programma’s, opleidingen en ontwikkeltrajecten die aan jouw organisatie worden aangepast.

Planetree’s manier van opleiden en ontwikkelen