Bestuur Planetree en Deelnemersraad

Stichting Planetree kent een bestuur en een deelnemersraad.

Het bestuur van Stichting Planetree is verantwoordelijk voor het functioneren en de gezondheid van de stichting en het netwerk; zij houdt toezicht, adviseert de directie en ondersteunt waar mogelijk.

De stichting kent ook een deelnemersraad die uit bestuurders/directeuren van Planetree-zorginstellingen bestaat. Elke Planetree-zorginstelling heeft recht op één vertegenwoordiger in de deelnemersraad. De taak van de deelnemersraad is gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de stichting. Daarnaast kiest de deelnemersraad uit haar midden de bestuurders die zitting nemen in het stichtingsbestuur.

Het bestuur en deelnemersraad bepalen zo samen de koers van de stichting.

Actueel bestuur:

  • Joep Verbugt, voorzitter a.i. en voorzitter deelnemersraad, tevens voorzitter RvB GGzE
  • Kees Heijblom, secretaris-penningmeester, tevens RvB Rivas Zorggroep
  • Henriette Bertels, lid, tevens RvB Cardia
  • Jaap Wielaart, lid, tevens voorzitter RvB WVO Zorg
  • Pim Steerneman, lid tevens voorzitter RvB Sevagram
  • Susan Frampton, lid tevens president Planetree Internationaal

“Een ervaren bestuur helpt Planetree Nederland de juiste focus te houden en leiding te nemen in het verbeteren van mensgerichte zorg in Nederland.”