Wie is Planetree?

Planetree is een non-profit organisatie die zorgorganisaties in Nederland en België stimuleert en ondersteunt om zoveel mogelijk en zo goed mogelijke mensgerichte zorg te verlenen. Planetree ondersteunt organisaties om hun structuur en -cultuur zo in te richten zodat mensgerichte zorg verankerd kan worden. De Planetree visie is bij dit alles leidend en gaat uit van de stem van de cliënt.

Oprichters Jim van den Beuken en Marcel Snijders kwamen in aanraking met het gedachtengoed van Planetree en het verhaal van Angelica Thieriot in Amerika. Samen met een aantal pioniers uit de ziekenhuissector en de ouderenzorg brachten zij het concept naar Nederland en België en zorgden zij voor een goede vertaling naar ons zorgsysteem en onze cultuur.

In het dagelijks werk maakt Planetree gebruik van 40 jaar (wetenschappelijk onderbouwde) internationale ervaring met mensgerichte zorg. Het totale Planetree netwerk bestaat uit 800 zorgorganisaties in 19 landen. 

Samen met steeds meer aangesloten zorginstellingen zijn we vastbesloten de beste mogelijke zorg te realiseren, in een helende omgeving voor de cliënt en zijn naasten en een inspirerende werkomgeving voor de medewerker.

Planetree is adviseur van de World Healthcare Organization (WHO) op het gebied van patiëntenrechten.

“ Gesteund door een internationaal netwerk in 19 landen en met zo’n 40 jaar ervaring stimuleren en ondersteunen we zorgorganisaties om de hoogst mogelijke ambities in mensgerichte zorg waar te maken.”

Leer meer over de visie van Planetree

De plataan is het beeldmerk van Planetree. Onder deze boom gaf Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunst, vele eeuwen geleden les aan zijn studenten. De dialoog samen voeren was zijn uitgangspunt zodat zowel hij als zijn studenten zouden leren. Continu blijven leren en ontwikkelen en streven naar steeds betere mensgerichte zorg dat is waar Planetree voor staat.