Planetree visie op zorg

De Planetree visie op zorg is ontwikkeld door een patiënte, Angelica Thieriot, in samenwerking met een aantal zorginstellingen. Zij heeft, na haar persoonlijke ervaringen in een ziekenhuis, in 1978 Planetree opgericht omdat ze ervan overtuigd was dat het ook anders, beter, kan. Haar visie wordt sindsdien wereldwijd door zorgorganisaties gebruikt. De visie – mensen zorg bieden zoals je die je dierbaren gunt, spreekt aan en gaat terug naar de reden waarom mensen ooit in de zorg zijn gaan werken. Het is het fundament van de Planetree organisatie.

Alle mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring hebben recht op veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Zij hebben daarnaast meer behoeften zoals sociale, geestelijke en emotionele steun voor zichzelf en hun naasten die een belangrijke rol in de zorg hebben. Zorgverleners hebben regie over hun werk zodat zij de mensen voor wie ze zorgen zo lang mogelijk de regie over hun zorg, leven en welzijn kunnen laten houden of terug laten krijgen. Iedereen is zorgverlener ook wanneer je niet rechtstreeks met cliënten te maken hebt. 

Angelica Thieriot laat ons zien dat één patiënt het verschil kan maken. Zij inspireert ons om dagelijks het verschil te kunnen maken in de zorg.

Planetree model: de mens voorop

De visie van Planetree is vertaald naar een zorgmodel dat uit 3 clusters en 12 componenten bestaat, die zowel op cliënten, naasten als medewerkers toepasbaar zijn.

  • Betere zorg kan alleen geleverd worden in partnerschap met cliënten en naasten.
  • Een helende omgeving is van belang om stress te reduceren en genezing te ondersteunen.
  • Een gezonde organisatie kan alleen bestaan als de best mogelijke zorg in een helende omgeving wordt geboden waarbij zakelijke belangen niet uit het oog worden verloren.
Betere Zorg
WVO Zorg

Planetree gaat over mensen die elkaar helpen, echt contact maken, aandacht geven, luisteren naar wat nodig is. Cliënten, naasten en medewerkers voelen zich welkom en serieus genomen.

Cliënten kunnen over hun ziekte en gezondheid leren en regie nemen over hun zorg en welzijn. Ze hebben toegang tot en inspraak in hun zorgdossier. Mogelijke behandelingen en gevolgen van keuzes worden uitgelegd. Cliënten voelen zich gehoord en hebben keuzevrijheid.

De (medische) kwaliteit van zorg en veiligheid is belangrijk voor elke Planetree organisatie: up-to-date wetenschappelijke kennis, vakbekwaamheid en deskundigheid van het personeel en technologische en logistieke ontwikkelingen dragen bij aan herstel, veiligheid en/of welbevinden van de cliënt.

Eten en drinken is essentieel voor de gezondheid en kan voldoening en rust geven. Planetree-instellingen bieden gezonde en smakelijke maaltijden met voldoende keuze en op diverse tijdstippen ook voor naasten. De organisatie geeft adviezen en tips voor gezond eten. Door gerichte en passende bewegingsprogramma’s kunnen cliënten de gezondheid van hun lichaam behouden of bevorderen.

In Planetree instellingen wordt zoveel mogelijk gedaan om de kwaliteit van leven te vergroten. Kwetsbaarheid door ziekte, ouderdom of handicap leidt vaak tot vragen over zingeving en het opnieuw evalueren wat echt belangrijk is in het leven. Belangrijk is dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en regie houdt. Aanvullende zorg wordt geboden zoals (hand) massage, reiki, geuren, acupunctuur, huisdieren, stilteruimtes, muziek, verhalenvertellers, levensverhalen schrijven, films, kunst etc.

Helende Omgeving
Spaarne Gasthuis; Dagbehandeling oncologie

Technologie staat in dienst van de professional en de cliënt. Ontwikkeling, ontwerp en het gebruik van de technologie gaan uit van de mens en werken niet vervreemdend. De verbinding van de cliënt met zichzelf en zijn sociale omgeving blijft hierbij optimaal. Dit kan door vriendelijk design, kleurgebruik en gebruiksgemak. Voorbeelden: voorlichtingsfilmpjes, webcam-contact met dierbaren, domotica, gebruiksvriendelijk elektronisch cliëntdossier.

De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. De gebruiker staat voorop bij het ontwerp. De omgeving is vriendelijk, licht, rustgevend en uitnodigend. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en verlichting, contact met natuur en positieve afleiding. Door het wegnemen van architectonische grenzen, zoals hoge balies, stimuleert het interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. Er is plek voor rust en reflectie, voor sociale activiteiten en contacten.

Mensen staan het liefst midden in het leven, ondanks ziekte of ouderdom. Ondersteuning door familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en gemeenschap is essentieel voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Cliëntgestuurde bezoektijden, gastvrijheid naar familie en vrienden, mantelzorgprogramma’s en samenwerking met scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere partijen maken dit mogelijk.

Gezonde Organisatie
WVO Zorg

Cliënten van Planetree-organisaties ontvangen persoonlijke, respectvolle zorg omdat de organisatie ervan uitgaat dat ieder mens uniek is en zijn of haar eigen voorkeuren, waarden en behoeften heeft. Door dit uitgangspunt in de hele organisatie door te voeren is de cliënttevredenheid bij Planetree-organisaties hoog.

Door het werken vanuit de Planetree-visie voelen medewerkers weer waarom ze voor de zorg hebben gekozen. Zij voelen zich geborgen en veilig. Zij werken in een positief klimaat van waardering, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, collegialiteit en goede communicatie. Dit motiveert en straalt ook uit in de werving en het behoud van medewerkers.

Veel Planetree organisaties onderscheiden zich door hun prestaties, bijvoorbeeld met topposities in ranglijsten, publiciteit en het aantrekken van goed personeel. Weinig personeelsverloop, laag ziekteverzuim, vakbekwame en enthousiaste medewerkers, meer vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten, leiden tot een gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten.

Door het voeren van de integrale Planetree visie op zorg werken organisaties aan een unieke positie. Het goede wordt gewaardeerd en vernieuwing effectief ingevoerd. De samenhang tussen strategie en operatie wordt eenvoudiger. Door altijd uit te gaan van de noodzaak van goede zorg verdwijnen tegenstellingen. Daarnaast verbetert de reputatie en relaties met belanghebbenden.