CRDL (Cradle)

Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het zorginstrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen.

Zorgverleners gebruiken Crdl als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en contact te maken met mensen met dementie, autisme, of een verstandelijke- of visuele beperking.

Een Crdl-moment begint zodra twee mensen ieder een hand op de geleidende sensoren leggen en elkaar daarna aanraken. Crdl verandert het menselijk lichaam in een muziekinstrument en vertaalt variaties in aanraking in verschillende klanken die de verbinding kleur geven. De intentie waarmee deelnemers elkaar aanraken creëert de ervaring van het moment.

Crdl biedt een vorm van gelijkwaardigheid waarbij iedere deelnemer de kans krijgt om op zijn eigen manier te genieten van de nabijheid en energie van de ander, los van cognitief vermogen. Crdl biedt ruimte aan een open, kwetsbare ontmoeting van mens tot mens.

www.crdl.com 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan