Gesprekshulp om het over behandelgrenzen te hebben; wel of niet IC, beademen en reanimeren

Gesprekshulp om het over behandelgrenzen te hebben; wel of niet IC, beademen en reanimeren

Patient_Gesprekshulp_behandelbeperkingen ASZ Patientplus en het Albert Schweitzer Ziekenhuis brachten een brochure ‘Gesprekshulp behandelgrenzen’ uit. Een brochure die kan helpen het gesprek aan te gaan met jezelf of je naasten over al dan niet opname op IC, wel of niet beademen en reanimeren. Moeilijk en heel belangrijk om te weten wat je zelf wil en wat je naasten willen, liefst nog vóórdat je met de zorg in aanraking komt, want als je al met zorg in aanraking komt is een dergelijke keuze soms niet meer mogelijk (bijvoorbeeld als je spoedeisende hulp nodig hebt).

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan