Planetree Mensgerichte Zorg Certificering

Mensgerichte Zorg Certificering

Planetree reikt de Mensgerichte Zorg Certificering uit om zorgverleners te erkennen die cliëntgerichte zorg omarmen en dit op uitgebreide schaal implementeren. Naast het verbeteren van de cliëntervaring, richten mensgerichte zorgorganisaties zich op het ondersteunen van de professionele en persoonlijke ambities van hun medewerkers.

Planetree heeft op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek van de National Academy of Medicine en uitgebreide feedback van duizenden patiënten, cliënten en zorgprofessionals geleerd wat echt belangrijk is in het beoefenen van mensgerichte zorg. De certificering is hierop gebaseerd en vult dat aan met een goede organisatorische inbedding en metingen. Voor elk kernelement zijn specifieke criteria ontwikkeld waaraan moet worden voldaan om aan te tonen dat een instelling cliëntgerichte zorg heeft geïmplementeerd. Om de Mensgerichte Zorg Certificering te krijgen moet een instelling aantonen dat aan ieder criterium wordt voldaan.

De criteria

De criteria zijn ontwikkeld met uitgebreide input van een internationale adviesraad: de International Designation Advisory Council, waarin vertegenwoordigers van de Joint Commission International, The International Society for Quality in Healthcare (ISQua), evenals koplopers uit zorgorganisaties en landelijke accreditatieorganisaties zitting hebben. De criteria werden op basis van de feedback van zorgverleners, organisaties die de belangen van zorgconsumenten behartigen en zorgdeskundigen over de hele wereld verfijnd.

Samen weerspiegelen de criteria waaruit de Mensgerichte Zorg Certificering bestaat, de fundamentele principes van een mensgerichte cultuur. De certificering kan worden gebruikt om de invoering van mensgerichte zorg richting te geven en te versnellen. Daarnaast kan het worden gebruikt als formele, internationale erkenning voor de organisatie en de zorg die wordt geleverd.

Voor wie is de Mensgerichte Zorg Certificering bedoeld?

De Mensgerichte Zorg Certificering is zó ontwikkeld dat het op alle organisaties voor zorgverlening toegepast kan worden, ongeacht grootte, locatie of formeel verband met Planetree.