Planetree Mensgerichte Zorg Certificering

Mensgerichte Zorg Certificering

Planetree reikt de Mensgerichte Zorg Certificering uit aan organisaties die excellente zorg bieden en om die zorgaanbieders te erkennen die mensgerichte zorg omarmen en dit op uitgebreide schaal implementeren. Naast het verbeteren van de patiënt/cliëntervaringen, richten mensgerichte zorgorganisaties zich op het ondersteunen van de professionele en persoonlijke ambities van hun medewerkers.

Planetree heeft ruim 40 jaar wetenschappelijk onderbouwde internationale ervaring in het duurzaam verbeteren van mensgerichte zorg. De Planetree visie, kennis en ervaring zijn gebundeld in een strategisch en praktisch certificeringsprogramma dat mensgerichte zorg op alle niveaus van de organisatie realiseert én borgt. 

Het programma is gebaseerd op 5 pijlers; de versnellers. Deze versnellers – met bijbehorende criteria – zijn ontwikkeld om te helpen de organisatie te laten groeien in mensgerichte zorg en prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Om de Mensgerichte Zorg Certificering te krijgen moet een instelling aantonen dat aan ieder criterium wordt voldaan.

Organisaties die de Mensgerichte Zorg Certificering hebben behaald, vind je hier.

De criteria

De criteria zijn ontwikkeld met uitgebreide input van een internationale adviesraad: de International Designation Advisory Council, waarin vertegenwoordigers van de Joint Commission International, The International Society for Quality in Healthcare (ISQua), evenals koplopers uit zorgorganisaties en landelijke accreditatieorganisaties zitting hebben. De criteria werden op basis van de feedback van zorgverleners, organisaties die de belangen van zorgconsumenten behartigen en zorgdeskundigen over de hele wereld verfijnd.

Samen weerspiegelen de criteria waaruit de Mensgerichte Zorg Certificering bestaat, de fundamentele principes van een mensgerichte cultuur. De certificering kan worden gebruikt om de invoering van mensgerichte zorg richting te geven en te versnellen. Daarnaast kan het worden gebruikt als formele, internationale erkenning voor de organisatie en de zorg die wordt geleverd.

Voor wie is de Mensgerichte Zorg Certificering bedoeld?

De Mensgerichte Zorg Certificering is zó ontwikkeld dat het op alle organisaties voor zorgverlening toegepast kan worden, ongeacht grootte, locatie of formeel verband met Planetree.