Planetree opleiden & ontwikkelen – Kwaliteitsimpuls, cultuurverandering en talentontwikkeling

De Planetree organisatie staat, naast haar zorgvisie, bekend om haar aansprekende en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. De ontwikkel- en coachingstrajecten, leren door te spelen, opleidingen en programma’s waarmee bewustzijn, wendbaarheid en eigenaarschap worden versterkt. De focus van de implementatieaanpak is het merkbaar verbeteren en in beweging zetten van mensgerichte zorg, partnerschap, houding, strategie en cultuur. Hieronder vind je een greep uit het diverse aanbod. Daarbij sluiten we steeds nauw aan bij de situatie in jouw organisatie en creëren we samen maatwerk dat past. Meer weten of een keer een koffie met een goed gesprek hierover? Je kan altijd even bellen of mailen via info@planetree.nl of 088 – 2006 880.

Diagnose

Planetree Focusgroepen – dé barometer voor je organisatie

Met de focusgroepen wordt het niveau van de mensgerichte zorg in beeld gebracht. Het resultaat van dit onderzoek is niet alleen de positiebepaling maar daaraan verbonden ook een actieplanning voor de komende 18 maanden met inbegrip van de concrete wensen en ideeën uit betrokken groepen zelf. Deze Focusgroepen worden gehouden met medewerkers, (para)medici, cliënten, verwanten en vrijwilligers in homogene groepen. Met dit kwalitatieve onderzoek worden de ervaringen optimaal in beeld gebracht. Niet alleen kunnen verbeterplannen zo meer inhoud kregen maar ook kwantitatieve onderzoeken zoals clienttevredenheid en medewerkerstevredenheid kunnen zo meer perspectief krijgen. De rapportage geeft duidelijk zicht over voortgang en verbeterpunten. Met de resultaten geef je op je eigen manier handen en voeten aan mensgerichte zorg.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

De Planetree Merkbaar Beter Meting

In de zorgsector is verstand nodig om de regeldruk het hoofd te bieden, terwijl intussen het hart blijft spreken voor mensgerichte zorg. Kwaliteit leveren op een betaalbare manier is een voortdurende uitdaging die vraagt om focus en verbinding. Op alle fronten: van het samenspel tussen cliënten, medewerkers en managers tot de strategie, structuur, cultuur en zorgprocessen die daaruit voortvloeien. Nieuwsgierig in hoeverre binnen jouw organisatie ambitie en praktijk parallel lopen? Ontdek met de Planetree Merkbaar Beter Meting waar winst is te realiseren. Lees meer.

Meer informatie

Meer informatie over deze meting vind je in de brochure. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via info@planetree.nl of telefonisch op 088-2006 880.

Planetree.Pro – de webapplicatie die doorlopend inzicht geeft in mensgerichte zorg

Mensgerichte zorg kan niet zonder feedback van patiënten, naasten en collega’s. Planetree.pro is een verbeterinstrument waarbij je op ieder moment goed kunt luisteren naar ervaring en hiermee de zorg en organisatie merkbaar verbetert. Lees meer.

Meer informatie over deze meting vind je in de brochure. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via info@planetree.nl of telefonisch op 088-2006 880.

Certificering

Planetree creëerde de Mensgerichte Zorg Certificering om zorgverleners te erkennen die mensgerichte zorg omarmen en dit op uitgebreide schaal implementeren. Naast het verbeteren van de cliëntervaring, richten mensgerichte zorgorganisaties zich op het ondersteunen van de professionele en persoonlijke ambities van hun medewerkers.

Planetree heeft op basis van feedback van duizenden patiënten, cliënten en zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek geleerd wat echt belangrijk is in het beoefenen van mensgerichte zorg. De certificering is hierop gebaseerd en vult dat aan met een goede organisatorische inbedding en metingen. Voor elk kernelement, de versnellers, zijn specifieke criteria ontwikkeld waaraan moet worden voldaan om aan te tonen dat een instelling mensgerichte zorg op hoog niveau dagelijks in de praktijk brengt. Om de certificering te verkrijgen moet een instelling aantonen dat aan de criteria wordt voldaan door middel van een zelfassessment, verschillende visitaties en focusgroepen.

Lees hier meer over certificering.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Trainingen/opleidingen/workshops

De Planetree Belevingsdag – zélf ervaren welk verschil Planetree maakt

De Planetree Belevingsdag is bedoeld om alle medewerkers van de organisatie van alle locaties en van alle lagen en disciplines van de organisatie. Doel is het bewust worden van de ambitie van de organisatie en welke rol Planetree speelt in het verwezenlijken ervan. De training laat de deelnemer Planetree en mensgerichte zorg begrijpen, ervaren én in beweging zetten.

 

Inhoud van de Planetree Belevingsdag

De Planetree Belevingsdag duurt een hele dag. Hier lees je er meer over.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Train-de-trainer – medewerkers opleiden om Belevingsdagen te verzorgen

Tijdens Train-de-Trainer leert de medewerker meer over de essentie van Planetree, de Planetree training en het trainen van groepen zodat de medewerker mensgerichte zorg in de organisatie helpt te implementeren. De Planetree training is bedoeld om alle medewerkers van de organisatie, van alle locaties en van alle lagen en disciplines van de organisatie, bewust te laten worden van de ambitie van de organisatie en welke rol Planetree speelt in het verwezenlijken hiervan. 

 

Inhoud

Meer weten over de inhoud van deze opleiding? Je leest het hier.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Training Mensgerichte zorg – Laat je inspireren door Planetree!

“Mensgerichte zorg, bestaat er andere zorg dan?” Iedereen is het er snel over eens dat mensgerichte zorg de norm of normaal is. Toch is het in gedrag van mensen niet altijd merkbaar en soms zelfs afhankelijk van belang, functie of inkoopvereisten. Tijdens deze workshop maak je kennis met Planetree in al haar facetten. De training inspireert doordat je al snel merkt hoe plezierig en motiverend werken volgens de visie en componenten van Planetree is.

Lees meer over de training Mensgerichte Zorg.

De opleiding tot Planetree Focusgroepbegeleider

Deze opleiding tot Planetree Focusgroepbegeleider leert medewerkers om intern de Planetree focusgroepen te begeleiden en zodanig in te zetten dat het tot verbetering in zorg en werkklimaat leidt. Deze training is geschikt voor medewerkers die al stevige ervaring hebben met het werken met groepen en (schriftelijke) rapportage.

 

Inhoud van de training

Lees hier meer over de inhoud van de training.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Training ‘design thinking’ – creatief mensgericht ontwerpen

Wil jij:
– Een nieuwe, snelle en innovatieve manier van het anders inrichten en verbeteren van de zorg leren die je morgen in de praktijk kan brengen?
– Mét je team een gelijkwaardige en plezierige samenwerking met cliënten vormgeven?
Maak nu in jouw organisatie ook kennis met design thinking, ofwel ‘Creatief Mensgericht Ontwerpen’.

Door wie, voor wie?

Door: Planetree’s senior adviseur en trainer Roos Trooster, coach mensgerichte zorgorganisaties.

Voor: ervaringsdeskundigen, teamleiders, managers, Planetree coördinatoren, kwaliteitsexperts, opleidingsadviseurs, innovatoren en: rebellen in de zorg.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Samen Verschil Maken

Mensgerichte zorg is ‘werk in uitvoering’. Voor elke organisatie die doelgericht en merkbaar wil verbeteren ontwikkelde Planetree het programma Samen Verschil Maken (SVM): een waarborg voor vernieuwend leiderschap, directe oplossingen en een open, effectieve samenwerkingscultuur. Planetree biedt hiermee een eigentijds antwoord op de groeiende vraag naar onder andere zelfsturing in teams, procesoptimalisatie en een groter probleemoplossend vermogen bij cliëntvragen.

Lees meer over het programma ‘Samen Verschil Maken’.

Persoonlijke Kracht

In de unieke workshop ‘Persoonlijke Kracht’ staat het versterken van jezelf centraal; in wie je bent en wat je wilt doen. Hoe bewuster je bent en jezelf kent, hoe meer inzicht en keuzemogelijkheden tot handelen je hebt; persoonlijk leiderschap. Plezier beleven om met je eigen ontwikkeling bezig te zijn, te verkennen en te groeien, nieuwsgierig zijn en moed hebben. Zinvolle dingen doen voor een ander en voor jezelf. Een stap vooruit (durven) maken en feedback opzoeken of het werkt. 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de inhoud van deze workshop contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Essentie/strategie

Leadership Readiness –  verschillende modules die leiderschapsontwikkeling stimuleren

Het doel van de Leadership Readiness is ervoor te zorgen dat de uitvoerende leiding zich inzet voor mensgerichte zorg. Hiervoor worden gemeenschappelijke doelstellingen, verwachtingen en acties geformuleerd die nodig zijn voor het implementeren van mensgerichte zorg.Lees hier meer over de inhoud van de modules.
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Proces

Planetree begeleidt organisaties tijdens de implementatie bij het realiseren van de geformuleerde ambitie en doelen in mensgerichte zorg om zo merkbaar betere zorg aan te bieden aan cliënten. Lees hier hoe we dat doen.

Regiegroep

De Planetree regiegroep bestaat uit een aantal actieve en betrokken medewerkers uit diverse sectoren, diensten, en lagen van de organisatie. De regiegroep overziet de implementatie van Planetree in de organisatie, signaleert en adviseert daarover. De leden van de regiegroep zijn de ogen en oren van de Planetree coördinator binnen de organisatie. Ook initieert de regiegroep acties, zijn ze betrokken bij het ophalen van best practices en mooie verhalen uit de organisatie en helpen ze de organisatie deze verhalen uit te dragen. Leden van de regiegroep nemen deel aan componententeams, verbeterteams die gesignaleerde verbeterpunten samen oppakken.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Coaching Planetree Coördinator

Tijdens het implementatietraject stelt elke organisator een Planetree coördinator aan. Deze coördinator is de schakel tussen de medewerkers van Planetree en de organisatie, en coördineert samen met de betrokkenen allerlei activiteiten zoals de organisatie van Focusgroepen, kwaliteitsmetingen, trainingen en initiatieven. De Planetree coördinator begeleidt de Planetree regiegroep die het implementatietraject binnen de organisatie overziet. Daarnaast is de Planetree coördinator binnen de organisatie hét aanspreekpunt voor Planetree gerelateerde vragen. Medewerkers van Planetree coachen en ondersteunen de Planetree coördinator in hun rol.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Planetree in de praktijk

Jaarlijkse Planetree Conferentie voor Mensgerichte Zorg       

Al tien jaar komen mensen met hart voor de zorg uit Nederland en België tijdens De Planetree Conferentie voor Mensgerichte Zorg samen om van elkaar te leren en zo wensen en ambities op het gebied van mensgerichte zorg te kunnen realiseren. Wat tien jaar geleden begon als een bijeenkomst met een kleine groep pioniers is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalige conferentie die mede mogelijk wordt gemaakt door de inbreng en praktijkervaringen van tientallen (zorg)organisaties die zich bij het Planetree netwerk hebben aangesloten.

Elke conferentie heeft een thema. Tijdens de conferentie heb je de mogelijkheid om inspirerende keynotes te bezoeken van bijzondere sprekers. Organisaties die bij Planetree zijn aangesloten presenteren tijdens thema- en verdiepingssessies hun best practices op het gebied van mensgerichte zorg.    Bedrijven en organisaties die een bijzonder product of een bijzondere dienst aanbieden op het gebied van mensgerichte zorg zijn te bezoeken op een Belevingsplein dat de gehele dag toegankelijk is. Ook worden jaarlijks de Planetree Awards uitgereikt in drie categorieën;

  • De innovatieawards voor de meest innovatieve initiatieven op het gebied van mensgerichte zorg;
  • De projectawards voor het meest bijzondere of inspirerende projecten;
  • De persoonsawards voor personen die zich op een bijzondere en uitmuntende wijze hebben ingezet voor mensgerichte zorg.

Voor bestuurders, managers en specialisten is de conferentie een goede plek om hun netwerk te vergroten. Voor iedereen die in de zorg werkt is het een dag om mensgerichte zorg te vieren, bevestigd te worden en inspiratie te vinden voor de volgende stappen.

 

Meer informatie

Houd voor meer informatie over de komende Planetree Conferentie voor Mensgerichte Zorg onze website in de gaten. Natuurlijk beantwoorden we ook graag je vragen via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Tours

Tijdens een Planetree Tour bezoek je twee bij Planetree aangesloten organisaties. Je neemt een kijkje achter de schermen. Hoe hebben zij mensgerichte zorg volgens Planetree vormgegeven? Hoe hebben zij projecten aangepakt? Wat zijn tips en trucs? Er is volop mogelijkheid om je te laten inspireren en van elkaar te leren. Begeleiders vanuit Planetree geven antwoord op al je Planetree gerelateerde vragen. Ook medewerkers van niet bij Planetree aangesloten organisaties kunnen deelnemen aan een tour.

Tip: Wist je dat de tour een middel is om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader ouderenzorg? Eén van die eisen zijn de zogenaamde ‘collegiale bezoeken’. Het meedoen aan een tour is dus een manier om te voldoen aan de eisen die het zorginstituut stelt, en tegelijk een fantastische manier om een kijkje te nemen bij andere Planetree instellingen. Win-win!

De afgelopen Planetree Tours werden gemiddeld gewaardeerd met een 8.4!

 

Meer informatie

Meer informatie over komende tours vind je op https://www.planetree.nl/tour2018 Ook kun je contact met ons opnemen via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Learning Journey

Jaarlijks organiseert Planetree een studiereis, een zogenaamde Learning Journey, naar de Internationale Planetree conferentie in Amerika. Deze internationale conferentie is de langslopende conferentie op het gebied van mensgerichte zorg. Naast inspiratie biedt de conferentie een scala aan oplossingen voor vraagstukken van deze tijd: vraaggestuurde zorg, shared decision making (samen beslissen), familieparticipatie, nieuwe bekostigingsmodellen en effectieve processen.

Tijdens de internationale conferentie ontmoeten deelnemers collega’s van over de hele wereld die net als zij mensgerichte zorg vooropstellen. Bijzondere sprekers, workshops en interactieve sessies helpen om onze blik op zorg te verruimen. Zo zie je hoe de best mogelijke mensgerichte zorg in de praktijk wordt waargemaakt tijdens een locatietour bij een top-performer in excellente zorg. Deelnemers verlaten Amerika met veel nieuwe kennis, concrete tools om plannen goed uit te voeren en een groter netwerk van gelijkgestemden.

Een verlenging van de reis is mogelijk. Tijdens de verlenging neem je een kijkje achter de schermen van nog eens twee locaties die bekend staan om hun implementatie van mensgerichte zorg. Er is tijd om uitgebreid vragen te stellen en je te laten inspireren door best practices.

 

Meer informatie

Houd onze website in de gaten voor informatie over de komende Learning Journey. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Kenniskringen

De Planetree Kenniskringen zijn plekken waar specialisten uit het Planetree netwerk elkaar kunnen opzoeken en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over bepaalde onderwerpen.

 

Op dit moment zijn er 6 Kenniskringen actief

  • Kenniskring Communicatiespecialisten
  • Kenniskring HR managers
  • Kenniskring Opleidingen
  • Kenniskring Kwaliteit en Veiligheid
  • Kenniskring Behandelaren
  • Kenniskring rondom het Kwaliteitskader VVT

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@planetree.nl of op telefoonnummer 088- 2006 880.

Het Planetree Kenniscentrum

Het Planetree Kenniscentrum verzamelt, ontwikkelt, (h)erkent, verspreidt en benut kennis over mensgerichte zorg met Planetree zodat het netwerk daar bij het invoeren van mensgerichte zorg voordeel van heeft. Hieraan nemen Planetree organisaties actief deel. Meer informatie over het Kenniscentrum vind je hier.

Weten wat Planetree kan betekenen voor jouw organisatie? Neem voor meer informatie contact via het contactformulier of bel ons op 088-2006 880.