Toont alle 6 resultaten

Hart in Zaken van Christel Bassing en Peter van Soest

 19,50

Hart in Zaken van Christel Bassing en Peter van Soest

Je hart meenemen in je werk, je bewust zijn van de verbondenheid met de mensen om je heen, oprechte aandacht voor jezelf en de ander. Hoe doe jij dat?

Planetree mocht een bijdrage leveren aan dit boek. zo lees je hoe Planetree directeur Marita Bossers háár hart verbindt aan alles wat ze doet, en hoe Planetree als organisatie haar hart laat spreken.

Boeken

Neem Leiding! – Leiderschap in een turbulente wereld van Pim Steerneman & Wil Foppen

 21,00

De auteurs beschrijven op een beknopte en toegankelijke wijze leiderschap in de context van de snel veranderende wereld. In deze turbulente omgeving gaat het om een speelveld waarin verscheidene complexe transities tegelijk en op elkaar inwerkend plaatsvinden. Daardoor wordt steeds meer een beroep gedaan op (adaptief) leiderschap.

Dit leiderschap gaat vooral over leiding nemen opdat mensen in beweging komen, om samen hun dromen voor bedrijf en organisatie na te streven. Adaptief of (aan)passend leiderschap creëert waarde voor de organisatie en leidt tot een dynamiek in de goede richting.

Boeken

Samen veranderen van Pim Steerneman, Trudie Severens & Brigitta Santegoeds

 9,90

Dit boek wil inspireren én prikkelen om in onze steeds sneller veranderende wereld – en dus ook een veranderende werkomgeving – vooral niet te blijven stilstaan. Stilstaan is prima voor een moment, even een pas op de plaats. Maar als je te lang blijft stilstaan, ook als organisatie, team en/ of medewerker, dan mis je de boot.

Boeken

De praktijk van de Positieve Psychologie. Over interventies en organisaties in transitie, op school en op het werk van Pim Steerneman

Let op: Het boek verschijnt eind februari 2016

Positieve psychologie doet onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Denk daarbij aan onderzoek naar en training van empathie, vriendelijkheid, humor en optimisme.

In dit boek staat het stimuleren van deze positieve emoties centraal. De focus ligt op toepassingen van de positieve psychologie en meer concreet op interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk. 

Bestsellerauteur Menno Lanting las het al en schrijft op de achterflap:

‘Dit boek is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over hoe je positieve energie kan ontwikkelen in organisaties.Een praktisch en inspirerend boek waarin de kracht van positieve verbindingen in organisaties centraal staat. Ik beveel het van harte aan!’

Boeken

Putting Patients First – Field Guide

De Putting Patients First Field Guide is de ultieme real-world handleiding voor hoe ziekenhuizen, langdurige zorg en geïntegreerde systemen voor gezondheidszorg over de hele wereld uiting (kunnen) geven aan de fundamentele dimensies van een mensgerichte cultuur. Onderdelen hiervan zijn toegang tot informatie, betrokkenheid van de familie, de helende omgeving, betrokkenheid van arts en medewerkers, patiëntenorganisaties en meer.

Dit boek biedt een weg naar mensgerichte excellentie, gebaseerd op lessen uit organisaties van over de hele wereld. Hoewel er uiteraard sprake is van culturele nuances benadrukt dit boek juist het aanpassingsvermogen van een mensgerichte benadering. Door middel van voorbeelden uit de Planetree praktijk laat het boek de wereldwijde behoefte aan zorg zien die bestaat uit compassie, samenwerking en transparantie.

Boeken

‘Terug naar AF? De kracht van positieve verbindingen in organisaties’ van Pim Steerneman

Pim Steerneman, bestuursvoorzitter van Sevagram, beschrijft in dit boek de achtergronden en met name waarom Sevagram op weg is gegaan om (inter)nationale erkenning te behalen voor de uitstekende mensgerichte zorg van al haar zorgcentra in 2017.

In essentie gaat het boek over de kracht van positieve verbindingen in organisaties. Het bespreekt kansen en successen bij transities die ontstaan door anders te denken en anders te doen. Het gaat hierbij om de verbinding tussen krachten van mensen en de verbinding tussen passiemanagement en cultuurveranderingen in organisaties. Wanneer je denkt vanuit een gewenst toekomstbeeld, ga je uit van een lonkend toekomstperspectief. Het motiveert je om na te denken vanuit je eigen perspectief én de organisatie waarbij je werkt. Dit is de kracht van een positief organisatieklimaat en van dit boek.

Sevagram is een goed voorbeeld van een organisatie waar door omarming van Planetree een merkbare verbetering is opgetreden voor cliënt, zorgverlener én organisatie.

Boeken