internet

Digitale voorlichting colonoscopie – HagaZiekenhuis

Digitale voorlichting aan patiënten die een colonoscopie in het vooruitzicht hebben, zorgt ervoor dat een patiënt beter voorbereid is en beter de voorafgaande vragenlijst in kan vullen. De digitale voorlichting zorgt niet alleen voor tijdswinst maar ook voor veilige zorg, omdat de arts die de scopie uitvoert alle juiste gegevens bijeen heeft. Lees hier meer…

Online informatie en advies van de eigen arts: Inforium

Flevoziekenhuis – ziekenhuis   De meeste patiënten onthouden maar weinig van de informatie die zij krijgen tijdens een consult met de arts. Daarom is het Flevoziekenhuis gestart met Inforium, een medium waarop een patiënt zelf 24 uur per dag relevantie informatie online kan opzoeken via o.a. digitale folders, filmpjes en veel gestelde vragen. Lees hier…

Open medical charts

Presentatie over open medische dossiers bij Griffin Hospital. Internationaal – Open Medical Charts_Griffin

My HealtheVet

Presentatie over een elektronisch medisch dossier voor veteranen van het VA Healthcare Network Upstate New York. Internationaal – MyHealtheVet

Pantein Leert & Presteert

Planetree Verbetergids 2012 – Pantein Leert & Presteert In samenwerking met een organisatie- en adviesbureau is Pantein Leert & Presteert (een grootschalig, meerjarig verbeterproject) tot stand gekomen, waarbij ongeveer 900 medewerkers betrokken zijn. Er is niet alleen geïnvesteerd in de competenties van medewerkers, maar er zijn ook concrete verbeteringen in de organisatie van het werk doorgevoerd.…

Online behandelplatform

Planetree Verbetergids 2012 – Online behandelplatform Winnaar Spirit of Planetree Nederland Award 2012. De Centra voor Psychisch Herstel (CPH) probeert al jaren op de digitale snelweg te komen en moderne technologie in te zetten in de behandeling van haar cliënten. Online hulpverlening bij psychische problemen, waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie, richt zich op het primaire zorgproces van…

Online afspraken

Planetree Verbetergids 2011 – Online afspraken Via de website van het Gemini Ziekenhuis is het mogelijk om snel en eenvoudig, 24 uur per dag, vanaf elke locatie een afspraak te maken, te wijzigen of annuleren. Via een vragentrechter wordt de patiënt naar de juiste arts en het juiste spreekuur geleid.

Laptops voor patiënten

Planetree Verbetergids 2011 – Laptops voor patiënten In de kurenkamer en op de afdeling oncologie van het Flevoziekenhuis kunnen patiënten een laptop lenen. Zo kan een patiënt even surfen op het internet of chatten met het thuisfront. Deze dienst is een goede aanvulling op het bestaande pakket van tijdschriften, dvd-speler en walkman. Én naast de…