voorlichting

Betere voorlichting over depressie in beeldverhaal en video

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge… The post Betere voorlichting over depressie in beeldverhaal en video appeared first on Planetree.

Digitale voorlichting colonoscopie – HagaZiekenhuis

Digitale voorlichting aan patiënten die een colonoscopie in het vooruitzicht hebben, zorgt ervoor dat een patiënt beter voorbereid is en beter de voorafgaande vragenlijst in kan vullen. De digitale voorlichting zorgt niet alleen voor tijdswinst maar ook voor veilige zorg, omdat de arts die de scopie uitvoert alle juiste gegevens bijeen heeft. Lees hier meer…

Thema-avond omgaan met levenseinde

Zorggroep Almere – verpleeghuis – verzorgingshuis – thuiszorg – gezondheidscentrum – De Notekraker – De Toonladder   Als antwoord op de vraag vanuit de wijk en collega zorgverleners, heeft een Almeerse huisarts in samenwerking met een tweedelijns ouderenzorg locatie een thema-avond rondom omgaan met het levenseinde georganiseerd. Met dit initiatief is een goede vorm gevonden…

Spreekbeurtkoffer chemotherapie voor de basisschool

Maasziekenhuis Pantein – ziekenhuis   De spreekbeurtkoffer over chemotherapie van het Maasziekenhuis is ontwikkeld door het oncologieteam om kinderen (en hun (groot)ouders en klasgenoten) beter te ondersteunen en te informeren over wat er allemaal gebeurt als iemand chemotherapie krijgt. Lees hier meer over dit initiatief.

Online informatie en advies van de eigen arts: Inforium

Flevoziekenhuis – ziekenhuis   De meeste patiënten onthouden maar weinig van de informatie die zij krijgen tijdens een consult met de arts. Daarom is het Flevoziekenhuis gestart met Inforium, een medium waarop een patiënt zelf 24 uur per dag relevantie informatie online kan opzoeken via o.a. digitale folders, filmpjes en veel gestelde vragen. Lees hier…

Lotgenotencontactmiddag

Sevagram – woonzorgcentrum – verpleeghuis – dagactiviteiten – Valkenheim   Familie van thuiswonende cliënten die gebruikmaken van de dagactiviteiten van Sevagram, had behoefte aan meer lotgenotencontact om zo hun ervaringen, zorgen en gevoelens te kunnen delen. Daarom is een lotgenotencontactmiddag georganiseerd, waarbij ook het personeel aanwezig was, zodat men, ondersteund door de professionals, met elkaar…

Kinderen koken voor ouderen

Rivas Zorggroep – woonzorgcentrum – verpleeghuis Contact tussen verschillende generaties is voor alle partijen waardevol. Rivas Zorggroep is vanuit deze gedachte gestart met een project waarbij kinderen in de basisschoolleeftijd voor (dementerende) bewoners koken. De kinderen worden op deze manier bewust van gezonde voeding en de bewoners beleven een leuke dag vol interactie met de…

Voorlichtingsboek voor kinderen

Planetree Verbetergids 2012 – Voorlichtingsboek kinderen Een bezoek aan het ziekenhuis kan voor veel volwassenen spannend zijn, laat staan voor kinderen. Hoe kun je kinderen die voor het eerst het laboratorium bezoeken voor bloedafname dan toch goed voorbereiden op deze gebeurtenis? De analisten van het laboratorium van Maasziekenhuis Pantein hebben daarvoor zelf een voorleesboek met…

De Zichtbare Schakel

Bij het team Zorg Thuis Leerdam-West van Rivas Zorggroep zijn 2 Zichtbare Schakels (zorgregisseurs/wijkverpleegkundigen) benoemd. Zij focussen zich in het bijzonder op 2 doelgroepen: de Turkse gemeenschap in Leerdam-West en zorgmijders. De Zichtbare Schakels gaan outreachend te werk richting deze doelgroepen door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, (ongevraagd) huisbezoeken af te leggen en actie te ondernemen…

De klant is keizer

Planetree Verbetergids 2011 – De klant is keizer Voorlichting op maat voor vrouwen met een geplande keizersnede.