regie

Verwijskast voor een duidelijk dagprogramma

Fatima Zorg – Gehandicaptenzorg   De visuele beperking van een cliënt van Fatima Zorg werd steeds groter, waardoor het gebruik van pictogrammen bij de communicatie niet meer voldoende was. Het team is op het idee gekomen een kast met ‘verwijzers’ te maken: voorwerpen die de cliënt associeert met bepaalde activiteiten. Door middel van voelen weet…

Persoonlijke placemats ter ondersteuning van de eigen regie

Fatima Zorg – De Rode Wolk – gehandicaptenzorg   Cliënten van Fatima Zorg die op de dagbesteding werkten zouden daar vanaf 2013 ook blijven lunchen. Het team wilde een gezellige lunchsfeer creëren, waarbij aankleding maar ook de sfeer een rol speelt. Daarbij is het belangrijk dat de cliënten zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.…

Mondelinge overdracht aan het bed van de patiënt

Rijnland Ziekenhuis – Ziekenhuis   Het overdrachtsmoment op sommige afdelingen van het Rijnland Ziekenhuis een risicomoment voor het optreden van fouten. Twee senior verpleegkundigen hebben daarom na uitvoerige studie een pilot voor mondelinge overdracht aan het bed opgezet. De patiënt heeft zo meer regie over zijn behandeling en maakt gelijk kennis met zijn/haar verpleegkundige van…

High Care Unit

GGzE – ggz   Met behulp van externe partners zijn op de High Care Unit van GGzE technische ontwikkelingen in ingezet om op een nog betere wijze menselijke ondersteuning en begeleiding te bieden in de meest moeilijke periode van een psychiatrische cliënt. Dit is gedaan met behulp van het Ambient Experience concept. Regie voor de…

Eigen regie en schoonmaak

Zorggroep Almere – verzorgingshuis   Aan alle bewoners van de zorgappartementen is een keuzelijst van huishoudelijke werkzaamheden uitgereikt. De huishoudelijk medewerker doet een aantal standaardtaken, maar in de resterende tijd bepaalt de bewoner samen met de huishoudelijk medewerker welke taken opgepakt worden. Hierin zit de planning wanneer bepaalde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden alsmede een…

Eigen onderhoud van materiaal: De Stralende Schaar

Spaarne Ziekenhuis – ziekenhuis – radiologie   Laboranten van de afdeling Radiologie van het Spaarne Ziekenhuis repareren hun eigen materiaal. Niet alleen wordt hiermee het bewustwordingsproces en de eigen regie/betrokkenheid van de medewerkers gemotiveerd, maar wordt ook gelet op duurzaamheid (hergebruik/verlenging levensduur) van materialen en de financiën. Lees hier meer over dit initiatief.

Digitale ontspanning voor de cliënt met de iPad

Fatima Zorg – gehandicaptenzorg   Fatima Zorg heeft als jubileumcadeau alle woningen en dagbestedingsgroepen een iPad cadeau gedaan. Het werken met de iPad biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling op educatief en sociaal gebied en levert een bijdrage aan zowel inspannende en als ontspannende momenten. Het vergroot de regie en leefwereld van de cliënt. Lees hier…

De cliënt als ZZP regisseur

Zorgcentra Pantein – woonzorgcentrum – Norbertushof   Regie voor de cliënt staat bij Zorgcentra Pantein hoog in het vaandel. Om dit te vergroten is een projectgroep in het leven geroepen die de wensen van de cliënt, werkprocessen en behoeften van de medewerkers onder de loep heeft genomen. Resultaat is dat de inhoud van en mogelijkheden…

Bewustwordingstraject afbouw vrijheidsbeperkende maatregelen

S&L Zorg – Gehandicaptenzorg   Toen een nieuw samengesteld team aan het werk ging op een groep van S&L Zorg, viel het hen op dat er soms vrijheidsbeperkende maatregelen werden toegepast, waar dat voor hen helemaal niet altijd nodig leek. Samen met de cliëntvertegenwoordigers zijn zij een succesvol traject gestart om een aantal van deze…

Balans in een nieuwe, samengestelde groep vinden

Warmande – verzorgingshuis – Hooge Platen In verzorgingshuis de Hooge Platen (Warmande) is met behulp van de methodiek Samen Verschil Maken© van Planetree Nederland gewerkt naar het creëren van meer regie voor de cliënt en medewerker, zodat de zorg beter aansluit om (individuele) wensen en behoeften. Lees hier meer over dit initiatief.

Beter van Kunst, kunsteducatie aan het bed in HagaZiekenhuis

In LijfMagazine, het gratis magazine van HagaZiekenhuis voor patienten en bezoekers, is dit artikel opgenomen over Planetree en het project Beter van Kunst. Ca 1 keer per week komen kunstdocenten langs verpleegafdelingen en bieden patienten kunstactiviteiten aan. Begint altijd met een gesprek en vervolgens een uitnodiging om deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek maken, een gedicht schrijven of te tekenen. De tieners in het kinderziekenhuis worden uitgedaagd actief te worden met beeld & media. Hoger doel is patienten de kans te geven hun gevoelens of zorgen over het verlies van gezondheid te verbeelden of vorm te geven in een kunstvorm. Ook kan deze activiteit hen het gevoel geven weer iets te kunnen, weer regie te (her)vinden.

Inforium (Flevoziekenhuis)

De meeste patiënten hebben maar een deel van de mondelinge informatie onthouden na een ziekenhuisbezoek. Dat komt door de spanning. De folders die zij meekrijgen, raken vaak kwijt en uiteraard zijn ook vaak vragen achteraf. Daarom krijgt een patiënt een persoonlijke inlogcode mee, zodat hij zelf 24 uur per dag de relevantie informatie online kan nalezen: folders, filmpjes, veelgestelde vragen etc. Dit filmpje is gemaakt voor een prijsvraag voor het beste, vernieuwende project van het Flevoziekenhuis in 2012.