Thuis of eigen woning

Bordspel ‘Op weg naar het hart van Planetree’ – Thuiszorg Pantein

‘Op weg naar het hart van Planetree’ is een interactief bordspel om rapportages in de zorg te verbeteren. Het zorgdossier van klanten die zorg thuis ontvangen, ligt achter de voordeur. Het dossier is een communicatiemiddel tussen klant, mantelzorger en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. De kwaliteit en de wijze van rapporteren is, gezien het belang…

Bewustwordingsboekje huishoudelijke zorg – Rivas Zorggroep

Dit is een bewustwordingsboekje waarin de medewerkers huishoudelijke hulp van Rivas Zorggroep zelf hebben nagedacht over Planetree. Tijdens elk werkoverleg wordt extra aandacht besteed aan de Planetree-componenten*. Medewerkers worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan. Ze bedenken zelf een opdracht om met elkaar over Planetree na te denken. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan discussies over…

Awardwinnaar ‘Eetgenoten’ – Rivas Zorggroep

Eetgenoten zijn voornamelijk scholieren en studenten die rond de avondmaaltijd worden ingezet voor de begeleiding van bewoners rondom de maaltijd en de avondactiviteiten. Hierdoor worden zorgmedewerkers ontlast en kunnen rustig hun werk doen met een beperkte avondbezetting. Nevenvoordeel is dat veel jonge mensen op deze manier in aanraking komen met de zorg voor ouderen. Dit…

Zorgen met zondebokken en coalities in het duister

Planetree Verbetergids 2012 – Zondebokken & coalities Valkuil in de thuiszorg is dat verpleegkundigen en verzorgenden de klantsituatie niet meer kritisch analyseren vanwege hun grote betrokkenheid bij (het dagelijks leven van) de klant. Thuiszorg Pantein is op zoek gegaan naar een zorginhoudelijk kader dat handvatten geeft om klantsituaties te analyseren. Een kader dat bewust maakt wat…

Training 3 componenten voor medewerkers Zorg Thuis

Planetree Verbetergids 2012 – Training 3 componenten Deze training voor medewerkers van Zorg Thuis (Rivas Zorggroep) is zo opgezet dat de drie componenten ‘Smakelijk eten’, ‘Kunst en cultuur’ en ‘Contact met de wereld’ in elkaar vloeien en er is rekening mee gehouden dat medewerkers liever doen dan luisteren. Voor de cliënten, die ook voor een deel…

Online behandelplatform

Planetree Verbetergids 2012 – Online behandelplatform Winnaar Spirit of Planetree Nederland Award 2012. De Centra voor Psychisch Herstel (CPH) probeert al jaren op de digitale snelweg te komen en moderne technologie in te zetten in de behandeling van haar cliënten. Online hulpverlening bij psychische problemen, waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie, richt zich op het primaire zorgproces van…

Lunchroom In de Gebakken Peer

Planetree Verbetergids 2012 – Lunchroom in de gebakken peer Via het runnen van een lunchroom kunnen cliënten met een verleden bij GGzE groeien naar een positie in de Horeca waar hun capaciteiten optimaal tot hun recht kunnen komen.

Documentaire ‘Thuis’

Planetree Verbetergids 2012 – Documentaire ‘Thuis’ In samenwerking met een aantal studenten van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht heeft Rivas Thuiszorg een documentaire gemaakt. Op integere wijze wordt duidelijk gemaakt met welke passie de zorgverleners hun beroep uitoefenen en dat dit door de cliënten bijzonder gewaardeerd wordt omdat zij het gevoel krijgen dat…

De Zichtbare Schakel

Bij het team Zorg Thuis Leerdam-West van Rivas Zorggroep zijn 2 Zichtbare Schakels (zorgregisseurs/wijkverpleegkundigen) benoemd. Zij focussen zich in het bijzonder op 2 doelgroepen: de Turkse gemeenschap in Leerdam-West en zorgmijders. De Zichtbare Schakels gaan outreachend te werk richting deze doelgroepen door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, (ongevraagd) huisbezoeken af te leggen en actie te ondernemen…

Vrijwilligers in de zorg thuis

Planetree Verbetergids 2011 – Vrijwilligers in de zorg thuis Rivas Zorggroep zet vrijwilligers in bij de Zorg Thuis, waardoor cliënten die eenzaam zijn en behoefte hebben aan gezelschap of een uitstapje wensen weer in contact worden gebracht met de wereld.

Online afspraken

Planetree Verbetergids 2011 – Online afspraken Via de website van het Gemini Ziekenhuis is het mogelijk om snel en eenvoudig, 24 uur per dag, vanaf elke locatie een afspraak te maken, te wijzigen of annuleren. Via een vragentrechter wordt de patiënt naar de juiste arts en het juiste spreekuur geleid.

Evaluatie per behandeling

Planetree Verbetergids 2011 – Evaluatie per behandeling Het team somatiek van Archipel (Zorggroep Almere) werkte altijd zo goed mogelijk bij haar klanten, maar er werd niet direct nagevraagd bij de klanten hoe de actie (contact/handeling/hulp/zorg) ontvangen was. Men is begonnen te evalueren en medewerkers enthousiasmeren elkaar hierin m.b.v. een digitaal forum (fakkeldragers).

  • 1
  • 2