training

Een mensgerichte mindset

Het nut en de noodzaak van een lerende organisatie bij mensgerichte zorg Mensgerichte Zorg met Planetree in je organisatie betekent dat de organisatie een ‘lerende organisatie zal  worden’. Een lerende organisatie waarbij continu de vragen worden gesteld: wat werkt nu goed, wat waarderen we, wat werkt minder goed en verbeteren we?  Het stellen van de…

Mindfulness voor medewerkers

WVOZorg – verpleeghuis – verzorgingshuis Lees hier meer over dit initiatief.

Gastvrijheid in Naarderheem

Vivium Zorggroep – Naarderheem – expertisecentrum – woonzorgcentrum – revalidatie – verpleeghuis   Medewerkers van Vivium locatie Naarderheem hebben, geïnspireerd door het gastvrije voedingsconcept in het restaurant, een gastvrijheidsconcept ontwikkeld. Het concept is erop gericht cliënten zo welkom mogelijk te laten voelen gedurende hun hele verblijf en medewerkers te helpen om zo gastvrij mogelijk te…

IJs voor mooie resultaten VIP-trainingen

Ruim 1500 medewerkers en artsen van het Flevoziekenhuis volgden afgelopen jaren de VIP-bejegeningstrainingen. De resultaten naar het effect van de trainingen zijn binnen en het ziekenhuis is hier zeer tevreden over. Daarom besloot de Raad van Bestuur o...

Gastvrijheid in het HagaZiekenhuis

Planetree Verbetergids 2012 – Gastvrijheid HagaZiekenhuis Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers zo gastvrij mogelijk worden ontvangen. Door medewerkers van het HagaZiekenhuis is in samenwerking met andere organisaties en bedrijfssectoren een programma van gastvrijheidssessies ontwikkeld. Doel van deze sessies is medewerkers bewust te laten worden dat het ertoe doet WAT je zegt of…

Hoffelijk smakelijk eten serveren

Planetree Proeverij Tijdens de Planetree-training op de afdeling Hotelservice van Rivas Zorggroep bleek dat de medewerkers nieuwe recepten onderling wilden delen en er behoefte was aan teambuilding. Dit heeft geresulteerd in een proeverij waar alle rec...

Zorgen met zondebokken en coalities in het duister

Planetree Verbetergids 2012 – Zondebokken & coalities Valkuil in de thuiszorg is dat verpleegkundigen en verzorgenden de klantsituatie niet meer kritisch analyseren vanwege hun grote betrokkenheid bij (het dagelijks leven van) de klant. Thuiszorg Pantein is op zoek gegaan naar een zorginhoudelijk kader dat handvatten geeft om klantsituaties te analyseren. Een kader dat bewust maakt wat…

Video-interactiebegeleiding voor medewerkers

Planetree Verbetergids 2012 – Video-interactiebegeleiding medewerkers Video-interactiebegeleiding is een methode om de ontwikkeling van (Rivas)medewerkers te bevorderen door te kijken naar de communicatie van medewerkers onderling en de communicatie met hun klanten. De kern van de VIB-begeleiding bestaat uit het maken van video-opnames van alledaagse werksituaties, die vervolgens beeld voor beeld bekeken worden zodat patronen…

Training 3 componenten voor medewerkers Zorg Thuis

Planetree Verbetergids 2012 – Training 3 componenten Deze training voor medewerkers van Zorg Thuis (Rivas Zorggroep) is zo opgezet dat de drie componenten ‘Smakelijk eten’, ‘Kunst en cultuur’ en ‘Contact met de wereld’ in elkaar vloeien en er is rekening mee gehouden dat medewerkers liever doen dan luisteren. Voor de cliënten, die ook voor een deel…

Presentietheorie

Planetree Verbetergids 2012 – Presentietheorie Bij de presentietheorie draait het om “goede, nabije, afgestemde zorg die professioneel en met liefde gegeven wordt”. Binnen Sevagram gaat dit met name om een culturele verandering waarbij mensen worden aangemoedigd om opnieuw te leren varen op hun inwendige “zorgkompas”. Door scholing en coaching wordt dit bewerkstelligd.

Pantein Leert & Presteert

Planetree Verbetergids 2012 – Pantein Leert & Presteert In samenwerking met een organisatie- en adviesbureau is Pantein Leert & Presteert (een grootschalig, meerjarig verbeterproject) tot stand gekomen, waarbij ongeveer 900 medewerkers betrokken zijn. Er is niet alleen geïnvesteerd in de competenties van medewerkers, maar er zijn ook concrete verbeteringen in de organisatie van het werk doorgevoerd.…

Introductiebeleid nieuwe medewerkers

Planetree Verbetergids 2011 – Introductiebeleid nieuwe medewerkers Er is een introductiebeleid voor nieuwe medewerkers waarbij een extra aanvulling is speciaal voor leidinggevenden. Leidinggevenden hebben bij aanvang van dit project de opdracht gekregen de kernwaarden van het ziekenhuis te vertalen in gedrag of afdelingsregels voor de eigen dienst of afdeling. Dit werd gedaan aan de hand van…

  • 1
  • 2