ggze

Ponder 2.0

Afdeling de Ponder creëert een plek waar de zelfredzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt de hoogste prioriteit krijgen. Dit doen ze door de forensische zorg volledig te innoveren samen met en voor de cliënt. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 2, 5, 6, 7 Aanleiding Naar aanleiding van de berichten rondom het sluiten van verpleegposten, rookvrij maken van afdelingen en verandering in zorg, heeft het team van De Ponder zelf het initiatief genomen om de forensische zorg op de afdeling in gezamenlijkheid met cliënten en het volledige team te gaan innoveren. Aanpak Afdeling de Ponder heeft zich als doel gesteld om de forensische zorg volledig te gaan innoveren waarbij het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van cliënten en zelfbeschikkingsrecht te prioriteren en een plek te ontw...

Sport- en bewegingstuin Landgoed De Grote Beek

De centrale cliëntenraad (CCR) van GGzE wilde meer faciliteiten op Landgoed De Grote Beek die gezondheid en bewegen stimuleren en kwamen zo op het idee om een sport- en bewegingstuin aan te leggen. Sluit aan bij Planetree componenten 4, 5, 7, 12 Aanleiding Het project is opgestart op initiatief van de CCR omdat de CCR graag meer faciliteiten op Landgoed De Grote Beek zou willen zien die gezondheid en bewegen voor zowel (op het landgoed woonachtige) cliënten als omwonenden stimuleren. GGzE had in 2013 al plannen om een dergelijke bewegingstuin aan te leggen, maar door gebrek aan financiën is dit project gestopt. De CCR vond dit erg jammer, en heeft daarop aan de Raad van Bestuur voorgesteld dat de CCR zelf zou proberen extern fondsen te werven voor het realiseren van de bewegingstuin. Aanpa...

De Bijenstal

Om een extra vorm van dagbesteding te creëeren en om de natuur te behouden op Landgoed De Grote Beek heeft GGzE samen met hun cliënten een bijenstal gerealiseerd. Sluit aan bij componenten 2, 5, 7, 12 Aanleiding De aanleiding van dit project was om cliënten een extra vorm van dagbesteding te geven en om de natuur op Landgoed De Grote Beek te behouden, hiervoor is het initiatief genomen tot de realisatie van een Bijenstal. Aanpak Cliënten werken mee aan het maken van de bijenkasten en het verzamelen van de honing. In de winter staat het maken van ramen voor de broed- en honingkamer op het programma. Naast de honingwinning kunnen cliënten ook de honing verkopen. Er is een samenwerking met een imkerverenging om te komen tot het aanbieden van imkeropleidingen voor cliënten.De Bijenstal draagt ...

IK in beeld

Het project ‘IK in beeld’ heeft het doel om tot een videodocument te komen die de diagnostiek en/of het behandelresultaat van de cliënt weergeeft zodat de cliënt en/of zijn/haar omgeving dit document later terug kan zien. Aanleiding Het project IK in beeld maakt onderdeel uit van een programma, genaamd OPSY in beeld. OPSY in beeld heeft als doel meer te werken in beelden dan met woorden, omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden. Dat geldt voor informatie over OPSY en in alle fasen van het diagnostiek- en behandeltraject. Aanpak ‘IK in beeld’ is specifieker. Doel hiervan is om met de cliënt te komen tot een videodocument over zijn/haar diagnostiek en/of behandelresultaat. Zoals de naam al zegt is de ik-persoon, de cliënt zelf, in beeld. IK wordt in hoofdletters weergegeven omdat d...

Mentale Veerkracht

De training ‘Mentale Veerkracht’ zorgt voor een verbetering van de mentale veerkracht van medewerkers, zodat bepaalde situaties op een adequatere manier aangegaan kunnen worden. Aanleiding OPSY heeft een team met gedreven medewerkers. Het werken in een kliniek waar een continue instroom is van cliënten met diverse en ook complexe problematiek, vraagt om structurele bezinning en verbeteren van handelen om te zorgen dat er een open cultuur blijft, mensen in hun kracht komen en blijven om zo de noodzakelijke veilige sfeer te bewaken waarin cliënten zich kunnen ontwikkelen. Dwang en drang, middelen en maatregelen willen we zo weinig mogelijk gebruiken, en zeker niet op terugvallen vanwege handelingsverlegenheid. Dit is de reden dat we een training wilden ontwikkelen: een training die bij ons e...

Centralisatie nachtzorg

Doormiddel van centralisatie van de nachtzorg, worden cliënten beter geholpen tijdens de nacht. Hiermee groeit het vertrouwen van de cliënt en worden hulpvragen sneller beantwoord. Aanleiding Voorheen was de bezetting in de nacht op Landgoed de Grote Beek vooral gericht op het waarborgen van ongeplande zorgvragen en de ondersteuning van crises. Het aantal medewerkers was niet in verhouding met de voorkomende hulpvragen. Omdat het idee bestond dat de zorg in de nacht beter en efficiënter kon is de nachtzorg gecentraliseerd. Aanpak Per nacht zijn 23 medewerkers aan het werk op Landgoed De Grote Beek. Twee medewerkers bemannen de cockpit en doen de triage, tien medewerkers zijn verdeeld over vijf zorgcirkels, twee medewerkers zijn aanwezig op de High Intensive Care-units, zes medewerkers logi...

Next Level Planetree

Next Level Planetree is een traject binnen GGzE met het doel om de tevredenheid van cliënten en medewerkers nog verder te vergroten. Aanleiding Het Next Level Planetree traject is bij GGzE ingezet direct na het behalen van het Planetree Label in oktober 2014 met als doel met plannen te komen die de tevredenheid van cliënten en medewerkers nog verder vergroten. Het doel is een cliënt- en medewerker-tevredenheid van een 8 of hoger. We hebben dit route 88 genoemd.                                                                             Het Next Level Planetree-traject is ook een antwoord op de sterk veranderende omgeving van GGzE. Om niet reactief te hoeven toekijken hoe omgeving, relaties en financiering veranderen, hebben we met het Next Level Planetree ingezet om proactief en flexibel t...