Verbetergids 2016

In deze categorie bevinden zich alle berichten, zoals getoond in de Planetree Verbetergids 2016

Complementaire zorg op verloskunde

De eerste weken na de geboorte zijn voor zowel de baby als de ouders een gewenningsproces. Tijdens dit proces zijn ouders vaak gespannen. Door middel van massages die ouders hun baby kunnen geven, leren ze hun pasgeboren kindje beter kennen, en andersom. De massages zijn niet alleen goed voor de rust, maar stimuleren daarnaast ook de ontwikkeling van de baby. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 3, 5, 8, 12 Aanleiding De aanleiding voor dit project was dat er meer rustmomenten gecreëerd moeten worden voor ouder(s) met hun baby. Daarnaast waren er ook teveel gespannen patiënten voor een ingreep. De eerste weken zijn voor zowel de baby als de ouders een gewenningsproces. Voor de baby is de overgang van een veilige omgeving naar de buitenwereld een grote verandering en daarnaast moet de oud...

Anna Hoeve & Anna Reintjes B&B

Een oude boerderij wordt volledig gerestaureerd tot een hedendaagse dagbestedingslocatie. In het voorhuis wordt een Bed & Breakfast, gerund door cliënten van Elver, opgezet. Het achterhuis wordt omgebouwd tot een ruimte voor activiteiten die vallen onder ‘wijkgericht werken’. Op deze manier kunnen de cliënten van Elver zinvolle dingen doen en kunnen zij als volwaardig lid van de maatschappij meetellen. Sluit aan bij Planetree componenten 2, 5, 7, 11, 12 Aanleiding Boerin Anna Reintjes was een begrip in Doetinchem en omgeving. Zij woonde in haar oude boerderij nog op de ouderwetse manier. Geen stromend water, geen toilet maar een kakdoos, en ze sliep in een bedstee. Haar twee koeien molk ze met de hand. Toen Anna overleed op 93 jarige leeftijd, liet zij haar bezittingen, waaronder de bo...

Ponder 2.0

Afdeling de Ponder creëert een plek waar de zelfredzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt de hoogste prioriteit krijgen. Dit doen ze door de forensische zorg volledig te innoveren samen met en voor de cliënt. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 2, 5, 6, 7 Aanleiding Naar aanleiding van de berichten rondom het sluiten van verpleegposten, rookvrij maken van afdelingen en verandering in zorg, heeft het team van De Ponder zelf het initiatief genomen om de forensische zorg op de afdeling in gezamenlijkheid met cliënten en het volledige team te gaan innoveren. Aanpak Afdeling de Ponder heeft zich als doel gesteld om de forensische zorg volledig te gaan innoveren waarbij het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van cliënten en zelfbeschikkingsrecht te prioriteren en een plek te ontw...

Sport- en bewegingstuin Landgoed De Grote Beek

De centrale cliëntenraad (CCR) van GGzE wilde meer faciliteiten op Landgoed De Grote Beek die gezondheid en bewegen stimuleren en kwamen zo op het idee om een sport- en bewegingstuin aan te leggen. Sluit aan bij Planetree componenten 4, 5, 7, 12 Aanleiding Het project is opgestart op initiatief van de CCR omdat de CCR graag meer faciliteiten op Landgoed De Grote Beek zou willen zien die gezondheid en bewegen voor zowel (op het landgoed woonachtige) cliënten als omwonenden stimuleren. GGzE had in 2013 al plannen om een dergelijke bewegingstuin aan te leggen, maar door gebrek aan financiën is dit project gestopt. De CCR vond dit erg jammer, en heeft daarop aan de Raad van Bestuur voorgesteld dat de CCR zelf zou proberen extern fondsen te werven voor het realiseren van de bewegingstuin. Aanpa...

De Bijenstal

Om een extra vorm van dagbesteding te creëeren en om de natuur te behouden op Landgoed De Grote Beek heeft GGzE samen met hun cliënten een bijenstal gerealiseerd. Sluit aan bij componenten 2, 5, 7, 12 Aanleiding De aanleiding van dit project was om cliënten een extra vorm van dagbesteding te geven en om de natuur op Landgoed De Grote Beek te behouden, hiervoor is het initiatief genomen tot de realisatie van een Bijenstal. Aanpak Cliënten werken mee aan het maken van de bijenkasten en het verzamelen van de honing. In de winter staat het maken van ramen voor de broed- en honingkamer op het programma. Naast de honingwinning kunnen cliënten ook de honing verkopen. Er is een samenwerking met een imkerverenging om te komen tot het aanbieden van imkeropleidingen voor cliënten.De Bijenstal draagt ...

IK in beeld

Het project ‘IK in beeld’ heeft het doel om tot een videodocument te komen die de diagnostiek en/of het behandelresultaat van de cliënt weergeeft zodat de cliënt en/of zijn/haar omgeving dit document later terug kan zien. Aanleiding Het project IK in beeld maakt onderdeel uit van een programma, genaamd OPSY in beeld. OPSY in beeld heeft als doel meer te werken in beelden dan met woorden, omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden. Dat geldt voor informatie over OPSY en in alle fasen van het diagnostiek- en behandeltraject. Aanpak ‘IK in beeld’ is specifieker. Doel hiervan is om met de cliënt te komen tot een videodocument over zijn/haar diagnostiek en/of behandelresultaat. Zoals de naam al zegt is de ik-persoon, de cliënt zelf, in beeld. IK wordt in hoofdletters weergegeven omdat d...

Mentale Veerkracht

De training ‘Mentale Veerkracht’ zorgt voor een verbetering van de mentale veerkracht van medewerkers, zodat bepaalde situaties op een adequatere manier aangegaan kunnen worden. Aanleiding OPSY heeft een team met gedreven medewerkers. Het werken in een kliniek waar een continue instroom is van cliënten met diverse en ook complexe problematiek, vraagt om structurele bezinning en verbeteren van handelen om te zorgen dat er een open cultuur blijft, mensen in hun kracht komen en blijven om zo de noodzakelijke veilige sfeer te bewaken waarin cliënten zich kunnen ontwikkelen. Dwang en drang, middelen en maatregelen willen we zo weinig mogelijk gebruiken, en zeker niet op terugvallen vanwege handelingsverlegenheid. Dit is de reden dat we een training wilden ontwikkelen: een training die bij ons e...

Digitale voorlichting colonoscopie

Digitale voorlichting voor een colonoscopie is een initiatief van het HagaZiekenhuis. De digitale voorlichting zorgt voor een efficiënte en eenduidige voorlichting en brengt nog veel meer voordelen met zich mee. Aanleiding Voorafgaand aan een colonoscopie wordt een informed consent gedaan. Dit gebeurt in een informerend gesprek tussen arts/assistent/verpleegkundig specialist en patiënt. Hierin wordt besproken wat het onderzoek inhoudt en wat de eventuele risico’s hierbij zijn. Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm m.b.v. een scoop. Het informed consent is tijdrovend en bevat veel informatie, welke de patiënt in een korte periode te verwerken krijgt. Hierdoor zal ook informatie niet opgenomen worden door de patiënt en eventuele familie. Doordat verschillende artsen en speciali...

Nazorg voor post-intensive care patiënten

Dit project zorgt voor een verbetering op het gebied van nazorg. Er worden meer gesprekken gevoerd met voormalig intensive care patiënten die kunnen helpen bij het verwerken van een zware periode en eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen op deze manier weggenomen worden. Aanleiding Dagelijks verlaten Intensive Care-patiënten deze afdeling van het Haga Ziekenhuis. Hoe gaat het nadien met deze patiënten? We krijgen positieve feedback van zowel de patiënten als van hun familieleden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat zij mogelijk tot jaren na hun ontslag van de Intensive Care problemen kunnen hebben op lichamelijk, cognitief en psychisch vlak. De Society of Critical Care Medicine gaf in 2012 de naam ‘post -intensive care syndroom’ aan deze problemen. Spierzwakte (Critical Illness Acqui...

Informatieverstrekking (over alle facetten van wonen en zorg binnen Sevagram) aan cliënten via ‘hotelmap’

Doormiddel van een soort hotelmap heeft Sevagram alle informatie die belangrijk is voor als je in een zorgcentrum gaat wonen gebundeld. De informatie is op deze manier goed te lezen en ook voor cliënten met een geheugenprobleem brengt deze map het voordeel met zich mee dat de cliënt altijd iets kan opzoeken. Aanleiding Nieuwe cliënten en hun familie/naasten ontvangen via diverse instanties, Maatschappelijk werk en de administratie allerlei informatie. Daarnaast ontvangen zij informatie tijdens het intakegesprek en op het moment van verhuizing naar het zorgcentrum. Alle informatie over zorg en afspraken samen is voor de cliënt en zijn familie/naasten erg belangrijk. Het is veel informatie, die niet gebundeld is. Hierdoor gaat soms informatie verloren. Bovendien is het een hectische periode ...

De Boulevard in beweging

De Boulevard in beweging is een project dat doormiddel van verschillende activiteiten zorgt voor meer beweging bij de cliënten die opgenomen zijn in een verpleeghuis. Hierdoor is er meer aandacht voor de cliënt en dat wordt als prettig ervaren. Aanleiding Door landelijk onderzoek is gebleken, dat cliënten na opname in een verpleeghuis te weinig beweging hebben per dag. De dagstructuur was voor de meeste cliënten elke dag hetzelfde. Cliënten waren geneigd om in slaap te vallen, als ze in de huiskamer zaten. Aanpak Het Planetree initiatief is om de cliënt centraal te laten staan, omgang en aandacht is belangrijk voor de cliënt. Veiligheid en verbondenheid tussen cliënt en medewerker. Op het moment dat cliënt extra beweging krijgt, is er extra aandacht. Er worden activiteiten aangeboden door ...

Introductieprogramma nieuwe studenten

Het introductieprogramma zorgt ervoor dat studenten aan het begin van hun stage gelijk leren wat Planetree inhoudt. Hierdoor gaan de studenten gelijk vanaf de eerste dag aan de slag met Planetree als uitgangspunt en dit komt alle cliënten ten goede. Aanleiding Tijdens een bijeenkomst met de Planetree Coördinator en medewerkers van de afdeling Vorming & Opleiding ontstond het idee om een Planetree-training aan studenten te gaan geven. Dit zou een kans zijn om ervoor te zorgen dat alle disciplines op de werkvloer worden getraind. Wij vinden het belangrijk om ook de BOL-student(en) mee te nemen in Planetree. De student heeft namelijk ook invloed op de zorg voor de cliënt. Aanpak De beginnende beroepsbeoefenaar meenemen in de uitleg van de twaalf componenten. Wat houdt Planetree in? Wat be...

  • 1
  • 2
  • 4