Deel dit bericht

Aanvullende zorg en zingeving / afscheid / Betere zorg / component 5 / dienst / Helende omgeving / herdenking / Menselijke interactie en liefdevolle bejegening / ritueel / rouw / steun / V&V / Verpleeg of verzorgafdeling / Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol

Samen afscheid nemen

Planetree Verbetergids 2011 – Samen afscheid nemen Samen afscheid nemen biedt de mogelijkheid om vanuit de leefgemeenschap van het kleinschalige verpleeghuis (Judith Leysterhof, Rivas Zorggroep) samen te rouwen en afscheid te nemen van een bewoner die daar langere of kortere tijd gewoond heeft.

Deel dit bericht