Deel dit bericht

Betere zorg / Eerstelijn / extramuraal / Gezonde organisatie / Helende omgeving / Thuis of eigen woning / thuiszorg / verbetergids

Bewustwordingsboekje huishoudelijke zorg – Rivas Zorggroep

Dit is een bewustwordingsboekje waarin de medewerkers huishoudelijke hulp van Rivas Zorggroep zelf hebben nagedacht over Planetree. Tijdens elk werkoverleg wordt extra aandacht besteed aan de Planetree-componenten*. Medewerkers worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan. Ze bedenken zelf een opdracht om met elkaar over Planetree na te denken. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan discussies over de Planetree-componenten en delen medewerkers hun ervaringen. Al deze informatie, opdrachten, voorbeelden en ervaringen staan in het boekje beschreven.
 
* Rivas Zorggroep maakt vanuit haar oorsprong met Planetree gebruik van 10 componenten. Zij gaan binnen korte tijd over naar de 12 Planetree Componenten.

Deel dit bericht