Share This Post

Betere zorg / Blog / intelligente liefde / liefde / Marita / Marita's blogs / Menselijke interactie en liefdevolle bejegening / Nieuwsberichten / planetaal

Marita’s blog: Intelligente Liefde

Onlangs had ik het voorrecht Planetree gedachtengoed-grondlegger Angelica Thieriot via een webverbinding naar Uruguay te spreken. Zij wist 40 jaar geleden al mensen te inspireren en te mobiliseren om samen met haar Planetree op te richten. En nu, zoveel later weet ze ook mij weer op haar eigen liefdevolle wijze te inspireren. Eén van de dingen die ze tegen me zei was dat we in deze wereld niet alleen liefde nodig hebben maar vooral Intelligente Liefde. Ik vond het begrip meteen mooi, maar na afloop van ons gesprek begonnen de vragen te knagen: ‘Wat is intelligente liefde dan?’ en “Hoe ziet Intelligente Liefde er in de dagelijkse praktijk van de zorg eigenlijk uit?” Graag wil ik met jullie beide begrippen eens nader onderzoeken.

  • Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, te redeneren, problemen te doorgronden en op te lossen, ideeën en taal te begrijpen, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen en te leren van ervaringen.
  • Liefde betekent diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander, of eventueel zichzelf. Het kan ook betrekking hebben op een dier, zaak of voorwerp.

Hoe zou, met deze Wikipedia-uitleg in gedachten, Intelligente Liefde eruit kunnen zien zoals Angelica het mogelijk bedoeld heeft? Intelligente Liefde voor de zorg zou volgens mij kunnen gaan over “slim omgaan met de beperkte middelen die je tot je beschikking hebt om zorg te verlenen”. Ik denk dan bijvoorbeeld aan geld, maar ook aan jezelf als instrument, een bron om de best mogelijke zorg te leveren. In Intelligente Liefde voor de zorg zie ik het inzicht om over je eigen grenzen heen te kijken. Hoe je zelf, maar ook samen met vakgenoten, een hefboom kunt creëren om meer en betere zorg te leveren. We zijn immers door de gedeelde liefde voor ons werk ‘partners in crime’. We weten dat de groep mensen die we in de ouderenzorg ondersteunen door vergrijzing de komende 12 jaar gaat verdubbelen en dus zullen we als professionals de best denkbare keuzes moeten maken om goed aan deze vraag te kunnen voldoen.

Voor mij betekent Intelligente Liefde voor ons werk ook dat we met al die dingen stoppen die ons niet helpen om goede zorg te leveren of om nóg beter te worden daarin. En dat we uitdragen waar we goed in zijn zodat kwetsbare mensen ons kunnen vertrouwen en met ons kunnen samenwerken om hun leven met betekenis te leiden, soms tot het einde van het leven?

Bij Intelligente Liefde denk ik niet aan verslagen, rapporten, plannen, sturen op inkoop, toezicht of kwaliteitskaders. Toch zouden dat de instrumenten moeten zijn die onze zorg voor ouderen beter gaat maken volgens het nieuwste programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg.

Voor mij klopt dat niet. Ik geloof daar niet in. Mijn conclusie zou zijn dat Intelligente Liefde voor de zorg betekent het werk terug te geven aan de professionals, we hebben het al te lang anders geprobeerd.

Wellicht moeten we bij Planetree de tagline onder ons logo eens aanpassen…

Intelligente Liefde

 

 

 

The post Marita’s blog: Intelligente Liefde appeared first on Planetree.

Share This Post