ziekenhuis

Complementaire zorg op verloskunde

De eerste weken na de geboorte zijn voor zowel de baby als de ouders een gewenningsproces. Tijdens dit proces zijn ouders vaak gespannen. Door middel van massages die ouders hun baby kunnen geven, leren ze hun pasgeboren kindje beter kennen, en andersom. De massages zijn niet alleen goed voor de rust, maar stimuleren daarnaast ook de ontwikkeling van de baby. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 3, 5, 8, 12 Aanleiding De aanleiding voor dit project was dat er meer rustmomenten gecreëerd moeten worden voor ouder(s) met hun baby. Daarnaast waren er ook teveel gespannen patiënten voor een ingreep. De eerste weken zijn voor zowel de baby als de ouders een gewenningsproces. Voor de baby is de overgang van een veilige omgeving naar de buitenwereld een grote verandering en daarnaast moet de oud...

Digitale voorlichting colonoscopie

Digitale voorlichting voor een colonoscopie is een initiatief van het HagaZiekenhuis. De digitale voorlichting zorgt voor een efficiënte en eenduidige voorlichting en brengt nog veel meer voordelen met zich mee. Aanleiding Voorafgaand aan een colonoscopie wordt een informed consent gedaan. Dit gebeurt in een informerend gesprek tussen arts/assistent/verpleegkundig specialist en patiënt. Hierin wordt besproken wat het onderzoek inhoudt en wat de eventuele risico’s hierbij zijn. Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm m.b.v. een scoop. Het informed consent is tijdrovend en bevat veel informatie, welke de patiënt in een korte periode te verwerken krijgt. Hierdoor zal ook informatie niet opgenomen worden door de patiënt en eventuele familie. Doordat verschillende artsen en speciali...

Nazorg voor post-intensive care patiënten

Dit project zorgt voor een verbetering op het gebied van nazorg. Er worden meer gesprekken gevoerd met voormalig intensive care patiënten die kunnen helpen bij het verwerken van een zware periode en eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen op deze manier weggenomen worden. Aanleiding Dagelijks verlaten Intensive Care-patiënten deze afdeling van het Haga Ziekenhuis. Hoe gaat het nadien met deze patiënten? We krijgen positieve feedback van zowel de patiënten als van hun familieleden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat zij mogelijk tot jaren na hun ontslag van de Intensive Care problemen kunnen hebben op lichamelijk, cognitief en psychisch vlak. De Society of Critical Care Medicine gaf in 2012 de naam ‘post -intensive care syndroom’ aan deze problemen. Spierzwakte (Critical Illness Acqui...

“Pluk de dag”

Verwendag voor mensen die geraakt zijn door kanker. Deze lotgenotendag is bestemd voor oncologische “gasten” van het Spaarne Gasthuis en hun naasten met als doelstelling om gedurende een ontspannende dag lotgenoten te ontmoeten, dingen te ontdekken, te ervaren en geïnspireerd te worden. Aanleiding Het oorspronkelijke initiatief voor “Pluk de Dag” is in 2011 genomen door het voormalige Kennemer Gasthuis en vond z’n oorsprong in de behoefte om – naast de reguliere medische behandeling en ondersteuning die het ziekenhuis reeds bood – ten behoeve van de doelgroep oncologische “gasten” een aparte complementaire verwendag te organiseren. Het initiatief werd mede ingegeven door de veranderende behoefte van patiënten, die niet alleen de kwaliteit van dienstverlening belangrijk vinden, ...