zelfredzaamheid

Ponder 2.0

Afdeling de Ponder creëert een plek waar de zelfredzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt de hoogste prioriteit krijgen. Dit doen ze door de forensische zorg volledig te innoveren samen met en voor de cliënt. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 2, 5, 6, 7 Aanleiding Naar aanleiding van de berichten rondom het sluiten van verpleegposten, rookvrij maken van afdelingen en verandering in zorg, heeft het team van De Ponder zelf het initiatief genomen om de forensische zorg op de afdeling in gezamenlijkheid met cliënten en het volledige team te gaan innoveren. Aanpak Afdeling de Ponder heeft zich als doel gesteld om de forensische zorg volledig te gaan innoveren waarbij het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van cliënten en zelfbeschikkingsrecht te prioriteren en een plek te ontw...

Beweegpark voor jong en oud

Regelmatig bewegen is belangrijk om het verouderingsproces te vertragen. Daarom is Vilente met het idee voor een beweegpark gekomen. Zowel cliënten als buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken en zo in beweging komen. Aanleiding Bij Vilente staat bewegen hoog op de agenda. Regelmatig bewegen vertraagt het fysieke verouderingsproces door behoud van spierkracht, balans, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en reactiesnelheid. Daarmee levert een actieve leefstijl een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid op hogere leeftijd, verkleint het de kans op vallen, heeft het een positieve invloed op het welbevinden en verhoogt het de sociale participatie. Vilente heeft in 2014 een beweegbeleid opgesteld. Locatie De Klinkenberg wilde concrete invulling geven aan meer bewegen d...