wvo zorg

Intolerantie en pesten in zorgcentra

Door middel van een themaweek wordt aandacht besteed aan intolerantie/pesten. In de themaweek worden verschillende voorstellingen gegeven en andere activiteiten georganiseerd die laten zien welke emotionele impact intolerantie/pesten heeft. Aanleiding De leidinggevenden van beide locaties hebben dit onderwerp gekozen voor een verbeterproject in het kader van “Samen Verschil Maken”. Zij zagen dat intolerantie en pesten regelmatig voorkomt in centra waar ouderen bij elkaar wonen: variaties van elkaar negeren, roddelen over elkaar en het structureel uitsluiten van mensen bij de maaltijd en bij activiteiten (lees het aan tafel zitten). Vaak rust er een taboe op dit onderwerp, waardoor het moeilijk bespreekbaar is. Het doel van het project was dan ook om intolerantie/pesten uit de taboesfeer  t...

Daglichtsimulatie (lichttherapie) bij dementerende ouderen

Dementerende mensen vertonen vaak slaapproblemen. Met de daglichtsimulatie (lichttherapie) zijn de kamers beter verlicht en zijn cliënten actiever gedurende de dag en slapen ze beter. Aanleiding Mensen met dementie vertonen: Gedragsproblemen (angst, verwarring, apathie). Slaapproblemen (sundowning, overdag slapen, onrustig in de nacht). Deze problemen hebben effect op het welbevinden van de bewoner én de werkdruk van de medewerker. Een verstoring in het dag-nacht ritme kan hiervan (deels) de oorzaak zijn. Het is bekend dat ouderen met dementie vaak een verstoord of afgezwakt dagritme hebben. Lichttherapie heeft een bewezen positief effect op het dag-nacht ritme.   Aanpak Na overleg met familie/mantelzorgers is besloten in het verpleeghuis Vondellaan in de huiskamers zogenaamde daglich...

Inzet van inktvisjes bij belastende handelingen

Zorghandelingen kunnen voor dementerende cliënten als dreigend worden ervaren. Het zelfgemaakte inktvisje zorgt ervoor dat de cliënt op een prettige manier afgeleid raakt, waardoor de zorghandeling alsnog goed en rustig kan worden uitgevoerd. Aanleiding Verpleeghuisbewoners die zich in één van de laatste stadia van een dementieel proces bevinden, kunnen verpleegtechnische of zorghandelingen als bedreigend worden ervaren, omdat ze het doel en nut ervan niet meer kunnen begrijpen. Ze kunnen erg gestrestst en onrustig raken als de handelingen toch moeten plaatsvinden. Verzorgenden en verpleegkundigen proberen daarom in dergelijke situaties uit te vinden hoe ze de omstandigheden dusdanig kunnen beïnvloeden dat de cliënt de handelingen toch toelaat, zonder onrustig te worden. Aanpak De echtgeno...