vilente

Beleefbox

De Beleefbox gaat de eenzaamheid die het ouder worden (met bijbehorende beperkingen) teweeg kan brengen tegen. Cliënten ervaren meer menselijke interactie. De verbale manier van communiceren is verrijkt met andere zintuiglijke prikkels: ook geluiden, beelden, aanrakingen, proeven en bewegingen worden aangereikt. Aanleiding Het landelijk beleid is erop gericht om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit leidt ertoe, dat in woonzorgcentra ouderen wonen, die het met mantelzorg en thuiszorg in hun eigen huis niet meer redden. Deze mensen hebben een zware zorgvraag. Vaak betekent dit dat zij problemen hebben met hun kortetermijngeheugen, met gehoor en met visus. Mensen met dementie kunnen bovendien de neiging hebben zich terug te trekken, onzeker en passief zijn. ...

Beweegpark voor jong en oud

Regelmatig bewegen is belangrijk om het verouderingsproces te vertragen. Daarom is Vilente met het idee voor een beweegpark gekomen. Zowel cliënten als buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken en zo in beweging komen. Aanleiding Bij Vilente staat bewegen hoog op de agenda. Regelmatig bewegen vertraagt het fysieke verouderingsproces door behoud van spierkracht, balans, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en reactiesnelheid. Daarmee levert een actieve leefstijl een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid op hogere leeftijd, verkleint het de kans op vallen, heeft het een positieve invloed op het welbevinden en verhoogt het de sociale participatie. Vilente heeft in 2014 een beweegbeleid opgesteld. Locatie De Klinkenberg wilde concrete invulling geven aan meer bewegen d...

Familie-adoptie

Getuigen van Jehovah die zorg nodig hebben, kiezen veelal bewust voor zorgorganisatie Jah Jireh, die een voor hun veilige en vertrouwde omgeving biedt. Omdat Jah Jireh maar 3 woonlocaties in Nederland heeft, met in Wageningen een locatie voor complexe zorg, woont hun familie vaak niet in de buurt en kan daardoor minder vaak aanwezig zijn. Vilente, die thuiszorg biedt in de locaties van Jah Jireh, initieerde daarom samen met een familielid ‘Familie-adoptie’: een vorm van familieparticipatie waarin families met elkaar regelen dat elke cliënt aandacht en zorg krijgt, met nadruk op het ondersteunen van het welbevinden. Aanleiding Getuigen van Jehovah die vanwege ouderdom of blijvende beperkingen hulpbehoevend zijn, worden op een locatie van Jah Jireh met liefde en persoonlijke aandacht verzorg...