verpleeghuis

JCI implementatie in de VVT

Middels het kijken door de bril van kwaliteit en cliëntveiligheid en daarbij steeds de cliënt als uitgangspunt te nemen, maakt Rivas Zorggroep de zorg voortdurend en objectief toetsbaar beter; niet alleen voor de cliënten, ook voor de medewerkers. Aanleiding We wilden onze cliëntenzorg nóg verder verbeteren én ons verantwoorden naar klanten en onszelf. Het internationale kwaliteitssysteem JCI biedt zorgprofessionals ruimte de normen voor betere en veilige zorg te interpreteren. Zowel vanuit de situatie binnen Rivas als vanuit hun professionele oogpunt. Andere systemen zijn daar meer star in. Bovendien kent JCI het tracersysteem, waarbij we elkaar periodiek bevragen over hoe we de zorg verlenen. We worden daarmee ‘gedwongen’ na te denken over hoe de zorg nóg beter en veiliger kan. Dat zit n...

Samenwerken in de Ouderenzorg

Binnen het project “Samenwerken in de Ouderenzorg” probeert ook Elver als organisatie voor gehandicaptenzorg bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Aanleiding Gekeken wordt hoe we een verbinding kunnen leggen tussen de ouderenzorg en de ondersteuning voor mensen met een beperking, om zo te komen tot innovatieve concepten. In september 2015 startte er daarom een mooie samenwerking tussen verpleeghuis De Drie Gasthuizen in Arnhem, (locatie Heijendaal) en Elver. Vanuit de dagbesteding van Elver begonnen zeven cliënten samen met een vaste begeleider met werkzaamheden bij het verpleeghuis. Zij doen verschillende werkzaamheden zoals het bijhouden van de tuin, het afvoeren van vuilnis, het ophalen van oud papier bij kantoren, het verzorgen van de dieren,...

Inzet van inktvisjes bij belastende handelingen

Zorghandelingen kunnen voor dementerende cliënten als dreigend worden ervaren. Het zelfgemaakte inktvisje zorgt ervoor dat de cliënt op een prettige manier afgeleid raakt, waardoor de zorghandeling alsnog goed en rustig kan worden uitgevoerd. Aanleiding Verpleeghuisbewoners die zich in één van de laatste stadia van een dementieel proces bevinden, kunnen verpleegtechnische of zorghandelingen als bedreigend worden ervaren, omdat ze het doel en nut ervan niet meer kunnen begrijpen. Ze kunnen erg gestrestst en onrustig raken als de handelingen toch moeten plaatsvinden. Verzorgenden en verpleegkundigen proberen daarom in dergelijke situaties uit te vinden hoe ze de omstandigheden dusdanig kunnen beïnvloeden dat de cliënt de handelingen toch toelaat, zonder onrustig te worden. Aanpak De echtgeno...