sport

Sport- en bewegingstuin Landgoed De Grote Beek

De centrale cliëntenraad (CCR) van GGzE wilde meer faciliteiten op Landgoed De Grote Beek die gezondheid en bewegen stimuleren en kwamen zo op het idee om een sport- en bewegingstuin aan te leggen. Sluit aan bij Planetree componenten 4, 5, 7, 12 Aanleiding Het project is opgestart op initiatief van de CCR omdat de CCR graag meer faciliteiten op Landgoed De Grote Beek zou willen zien die gezondheid en bewegen voor zowel (op het landgoed woonachtige) cliënten als omwonenden stimuleren. GGzE had in 2013 al plannen om een dergelijke bewegingstuin aan te leggen, maar door gebrek aan financiën is dit project gestopt. De CCR vond dit erg jammer, en heeft daarop aan de Raad van Bestuur voorgesteld dat de CCR zelf zou proberen extern fondsen te werven voor het realiseren van de bewegingstuin. Aanpa...

Beweegpark voor jong en oud

Regelmatig bewegen is belangrijk om het verouderingsproces te vertragen. Daarom is Vilente met het idee voor een beweegpark gekomen. Zowel cliënten als buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken en zo in beweging komen. Aanleiding Bij Vilente staat bewegen hoog op de agenda. Regelmatig bewegen vertraagt het fysieke verouderingsproces door behoud van spierkracht, balans, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en reactiesnelheid. Daarmee levert een actieve leefstijl een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid op hogere leeftijd, verkleint het de kans op vallen, heeft het een positieve invloed op het welbevinden en verhoogt het de sociale participatie. Vilente heeft in 2014 een beweegbeleid opgesteld. Locatie De Klinkenberg wilde concrete invulling geven aan meer bewegen d...