sevagram

Informatieverstrekking (over alle facetten van wonen en zorg binnen Sevagram) aan cliënten via ‘hotelmap’

Doormiddel van een soort hotelmap heeft Sevagram alle informatie die belangrijk is voor als je in een zorgcentrum gaat wonen gebundeld. De informatie is op deze manier goed te lezen en ook voor cliënten met een geheugenprobleem brengt deze map het voordeel met zich mee dat de cliënt altijd iets kan opzoeken. Aanleiding Nieuwe cliënten en hun familie/naasten ontvangen via diverse instanties, Maatschappelijk werk en de administratie allerlei informatie. Daarnaast ontvangen zij informatie tijdens het intakegesprek en op het moment van verhuizing naar het zorgcentrum. Alle informatie over zorg en afspraken samen is voor de cliënt en zijn familie/naasten erg belangrijk. Het is veel informatie, die niet gebundeld is. Hierdoor gaat soms informatie verloren. Bovendien is het een hectische periode ...

Introductieprogramma nieuwe studenten

Het introductieprogramma zorgt ervoor dat studenten aan het begin van hun stage gelijk leren wat Planetree inhoudt. Hierdoor gaan de studenten gelijk vanaf de eerste dag aan de slag met Planetree als uitgangspunt en dit komt alle cliënten ten goede. Aanleiding Tijdens een bijeenkomst met de Planetree Coördinator en medewerkers van de afdeling Vorming & Opleiding ontstond het idee om een Planetree-training aan studenten te gaan geven. Dit zou een kans zijn om ervoor te zorgen dat alle disciplines op de werkvloer worden getraind. Wij vinden het belangrijk om ook de BOL-student(en) mee te nemen in Planetree. De student heeft namelijk ook invloed op de zorg voor de cliënt. Aanpak De beginnende beroepsbeoefenaar meenemen in de uitleg van de twaalf componenten. Wat houdt Planetree in? Wat be...

De interactieve dementiegame

Via de dementiegame kunnen deelnemers zich beter inleven in mensen met dementie en worden ze zich bewust van de mate waarin hun eigen gedrag van invloed is op het gedrag van de persoon met dementie. Aanleiding Aanleiding is de toename van het aantal mensen met dementie met name in Limburg. In 2040 zal er sprake zijn van een stijging van 295%. Hierdoor wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers en vrijwilligers. Aanpak Het initiatief van Sevagram is om haar kennis over dementie samen met het Alzheimercentrum Limburg te verspreiden via deze dementiegame. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen laagdrempelig profiteren van deze kennis. Verbeterde situatie in de praktijk Deelnemers kunnen zich beter inleven in de persoon met dementie en worden zich bewust van de mate waarin hun eigen gedrag he...

Portofoons oftewel ‘oortjes’, ook voor de zorg!

Portofoons kunnen zorgen voor een betere communicatie tussen de zorgverleners en zo voor meer tevredenheid voor zowel cliënt als medewerker. Aanleiding Cliënten moesten in het verleden soms vaker lang wachten voor de zorg aan hen gecontinueerd kon worden. De zorgverlener werd namelijk vaker weggeroepen, omdat hij op een andere plek “harder” nodig was op datzelfde moment. Aanpak Horizontale communicatie komt tot stand via oortjes, de zorgverlener hoeft niet van bed weg te lopen. Hij kan bij de cliënt blijven en via de portofoon op afstand communiceren met een andere collega die hem nodig heeft. Verbeterde situatie in de praktijk Cliënten ervaren meer rust en veiligheid. Zorgverlener blijft aan bed, hoeft zelf minder te lopen (spaart tijd en meters). Uiteindelijk levert het tijdsbesparing op...

Jong en oud dansen Tango Brutal

Leerlingen van het Citaverde College dansen samen met ouderen de tango waardoor de cliënten een goed humeur krijgen en zich gewaardeerd voelen als persoon, en niet als zieke cliënt. Aanleiding Aanleiding is een eerder project geweest waarbij leerlingen van het Citaverde College uit Heerlen en (psychiatrische) cliënten van De Regenboog samen hebben gekookt, bloemstukken hebben gemaakt en elkaar leerden respecteren. Aanpak Tango Brutal houdt in dat de leerlingen zich dienden te verdiepen in Argentijnse dansen en via een danspresentatie deze dans aan de ouderen dienden te presenteren. Mooi is geweest de uitnodiging van de jongeren naar de ouderen om samen de tango te dansen. Mooie herinneringen kwamen bij de ouderen naar boven en even waren ze weer jong en verliefd. Verbeterde situatie in de ...