opsy

IK in beeld

Het project ‘IK in beeld’ heeft het doel om tot een videodocument te komen die de diagnostiek en/of het behandelresultaat van de cliënt weergeeft zodat de cliënt en/of zijn/haar omgeving dit document later terug kan zien. Aanleiding Het project IK in beeld maakt onderdeel uit van een programma, genaamd OPSY in beeld. OPSY in beeld heeft als doel meer te werken in beelden dan met woorden, omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden. Dat geldt voor informatie over OPSY en in alle fasen van het diagnostiek- en behandeltraject. Aanpak ‘IK in beeld’ is specifieker. Doel hiervan is om met de cliënt te komen tot een videodocument over zijn/haar diagnostiek en/of behandelresultaat. Zoals de naam al zegt is de ik-persoon, de cliënt zelf, in beeld. IK wordt in hoofdletters weergegeven omdat d...

Mentale Veerkracht

De training ‘Mentale Veerkracht’ zorgt voor een verbetering van de mentale veerkracht van medewerkers, zodat bepaalde situaties op een adequatere manier aangegaan kunnen worden. Aanleiding OPSY heeft een team met gedreven medewerkers. Het werken in een kliniek waar een continue instroom is van cliënten met diverse en ook complexe problematiek, vraagt om structurele bezinning en verbeteren van handelen om te zorgen dat er een open cultuur blijft, mensen in hun kracht komen en blijven om zo de noodzakelijke veilige sfeer te bewaken waarin cliënten zich kunnen ontwikkelen. Dwang en drang, middelen en maatregelen willen we zo weinig mogelijk gebruiken, en zeker niet op terugvallen vanwege handelingsverlegenheid. Dit is de reden dat we een training wilden ontwikkelen: een training die bij ons e...