nazorg

Ponder 2.0

Afdeling de Ponder creëert een plek waar de zelfredzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt de hoogste prioriteit krijgen. Dit doen ze door de forensische zorg volledig te innoveren samen met en voor de cliënt. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 2, 5, 6, 7 Aanleiding Naar aanleiding van de berichten rondom het sluiten van verpleegposten, rookvrij maken van afdelingen en verandering in zorg, heeft het team van De Ponder zelf het initiatief genomen om de forensische zorg op de afdeling in gezamenlijkheid met cliënten en het volledige team te gaan innoveren. Aanpak Afdeling de Ponder heeft zich als doel gesteld om de forensische zorg volledig te gaan innoveren waarbij het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van cliënten en zelfbeschikkingsrecht te prioriteren en een plek te ontw...

Nazorg voor post-intensive care patiënten

Dit project zorgt voor een verbetering op het gebied van nazorg. Er worden meer gesprekken gevoerd met voormalig intensive care patiënten die kunnen helpen bij het verwerken van een zware periode en eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen op deze manier weggenomen worden. Aanleiding Dagelijks verlaten Intensive Care-patiënten deze afdeling van het Haga Ziekenhuis. Hoe gaat het nadien met deze patiënten? We krijgen positieve feedback van zowel de patiënten als van hun familieleden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat zij mogelijk tot jaren na hun ontslag van de Intensive Care problemen kunnen hebben op lichamelijk, cognitief en psychisch vlak. De Society of Critical Care Medicine gaf in 2012 de naam ‘post -intensive care syndroom’ aan deze problemen. Spierzwakte (Critical Illness Acqui...