eigen regie

IK in beeld

Het project ‘IK in beeld’ heeft het doel om tot een videodocument te komen die de diagnostiek en/of het behandelresultaat van de cliënt weergeeft zodat de cliënt en/of zijn/haar omgeving dit document later terug kan zien. Aanleiding Het project IK in beeld maakt onderdeel uit van een programma, genaamd OPSY in beeld. OPSY in beeld heeft als doel meer te werken in beelden dan met woorden, omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden. Dat geldt voor informatie over OPSY en in alle fasen van het diagnostiek- en behandeltraject. Aanpak ‘IK in beeld’ is specifieker. Doel hiervan is om met de cliënt te komen tot een videodocument over zijn/haar diagnostiek en/of behandelresultaat. Zoals de naam al zegt is de ik-persoon, de cliënt zelf, in beeld. IK wordt in hoofdletters weergegeven omdat d...

Eten met de handen (‘fingerfood’)

Eten met bestek kan voor mensen met dementie lastig zijn, omdat ze kunnen vergeten wat ze ermee moeten doen. ‘Fingerfood’ biedt hiervoor de oplossing door bewoners te laten eten met hun handen. Op deze manier behouden de bewoners hun zelfstandigheid en eigen regie. Aanleiding In verschillende onderzoeken op haar vakgebied las logopedist Emmie Gaasenbeek over eten met de handen door mensen met dementie.‘Er werd gesproken over meer eigen regie bij bewoners en de resultaten waren erg positief’, licht Emmie het idee van fingerfood toe. Daarom besloot zij te bekijken of deze werkwijze ook bij Rivas toegepast kan worden. Ze kwam in contact met Marcella Tsolakidis, zorgverlener in Het Gasthuis in Gorinchem. ‘Emmie vertelde mij over het onderzoek en de toepassing van fingerfood. Ik zag alleen maar...

Patiënten portal mijnspaarnegasthuis.nl

Via een digital portal krijgen patiënten via het internet toegang tot hun eigen dossier en kunnen direct vragen sturen naar medewerkers. Hiermee krijgen patiënten meer eigen regie en dit bevordert de tevredenheid. Aanleiding Met de implementatie van EPIC is aan de gebruikersgroepen (doktersassistenten, artsen, overige (para)medische zorgverleners) de mogelijkheid geboden om de wensen en/of problemen die zich tijdens het gebruik van EPIC manifesteren, te signaleren en aan te geven bij het EPIC programmateam. Afhankelijk van het draagvlak en technische mogelijkheden worden aangegeven wensen gerealiseerd en/of gesignaleerde problemen daar waar mogelijk custommade opgelost/aangepast. In de spirit van Planetree en in lijn met de missie/visie is door het toenmalige Spaarne Ziekenhuis in 2011 bew...