complementaire-zorg

Complementaire zorg op verloskunde

De eerste weken na de geboorte zijn voor zowel de baby als de ouders een gewenningsproces. Tijdens dit proces zijn ouders vaak gespannen. Door middel van massages die ouders hun baby kunnen geven, leren ze hun pasgeboren kindje beter kennen, en andersom. De massages zijn niet alleen goed voor de rust, maar stimuleren daarnaast ook de ontwikkeling van de baby. Sluit aan bij Planetree componenten 1, 3, 5, 8, 12 Aanleiding De aanleiding voor dit project was dat er meer rustmomenten gecreëerd moeten worden voor ouder(s) met hun baby. Daarnaast waren er ook teveel gespannen patiënten voor een ingreep. De eerste weken zijn voor zowel de baby als de ouders een gewenningsproces. Voor de baby is de overgang van een veilige omgeving naar de buitenwereld een grote verandering en daarnaast moet de oud...

Zweven in het Ziekenhuis

  Patiënten die baat denken te hebben bij creatieve therapie, massages of mindfulness gaan meestal zelf op zoek, buiten de reguliere zorg. Maar langzaam bieden steeds meer ziekenhuizen deze ‘complementaire zorg’ zelf aan. 94 procent van de Nederlandse ziekenhuizen heeft iets van dit soort zorg onder eigen dak, bleek vorig jaar uit een inventarisatie van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Vooral de zogenaamde mind-body-interventies zoals mindfulness, geleide visualisatie en hypnotherapie, zijn populair. Lees meer over aanvullende zorg in bijgaand artikel uit het NRC van 18 juli 2016 Dit is het PDF bestand. 160718 NRC Zweven in het ziekenhuis