Deel dit bericht

Betere zorg / component 4 / eten drinken en bewegen / Gezond eten, drinken en bewegen / ondervoeding / V&V / Verpleeg of verzorgafdeling

‘Meer aandacht voor maaltijden is cruciaal’ onderzoek

Ondervoeding bij senioren is een belangrijk probleem. Het verzwakt hen, wat tot ziektes kan leiden. Ook zorgt het voor extra kosten van ca 400 miljoen euro in België. Er moet dan ook meer aandacht gaan naar de maaltijden. Uit een recent onderzoek blijkt een reeks kleine, haalbare maatregelen tot beterschap leiden.

Meer Aandacht voor Maaltijden is Cruciaal

Deel dit bericht